Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kapitola 2: Elektronický obchod

Rozhodnutie vo veci Bundesverband (C-298/07) 

Rozhodnutie vo veci AlpenHof (C-144/09) 

Rozhodnutie vo veci L´Oréal (C-329/09) 

Rozhodnutie vo veci Google (C-236/08, C-237/08) 

Rozhodnutie vo veci Airbnb (C-390/18) 

Rozhodnutie vo veci Uber (3-434/15) 

Definície a objasnenia elektronického obchodu  

Desať hlavných zásad ochrany spotrebiteľa v Európskej únii