Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kapitola 4: Elektronické komunikácie

Souhlas se zpracováním osobních údajů za časů Internetu

https://journals.muni.cz/revue/article/view/5017/pdf 

Správne právo v časoch pandémie koronavírusu Časť štvrtá: Aktuálne snahy o obmedzenie telekomunikačného tajomstva

https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/03/25/spravne-pravo-v-casoch-pandemie-koronavirusu-cast-stvrta-aktualne-snahy-o-obmedzenie-telekomunikacneho-tajomstva/

BEREC strategy

https://berec.europa.eu/eng/about_berec/what_is_berec/ 

5G

https://www.teleoff.gov.sk/5g/ 

Poznáte rozdiely medzi GMS, GPRS, EDGE a LTE?

https://www.pcrevue.sk/a/Poznate-rozdiely-medzi-GMS--GPRS--EDGE-a-LTE