Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske a diplomové práce

Postup pri prihlasovaní

  • Študent sa prihlasuje na tému, ktorá je zverejnená v systéme AIS2.
  • Študent sa môže so školiteľom dohodnúť aj na inej téme záverečnej práce ako bola zverejnená.
  • Študent školiteľovi predstaví štruktúru záverečnej práce a ciele záverečnej práce.
  • Ak školiteľ daného študenta akceptuje, priradí ho k vypísanej/dohodnutej téme záverečnej práce v systéme AIS2.
  • Školiteľ vypracuje v spolupráci so študentom zadanie záverečnej práce.
  • Študent je povinný vygenerovať zo systému AIS2 prihlášku, ktorú doručí na ÚPITPDV.

Témy bakalárskych prác

Téma

Vedúci

Právne aspekty zavádzania automatizovaných doručovacích vozidiel

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Vybrané právne aspekty elektronického podpisu

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Koncept vodiča na diaľku a činnosti iné ako ovládanie vozidla

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Zodpovednostné vzťahy z porušenia autorského práva

doc. Mgr. Martin Daňko, PhD.

Právne aspekty kybernetického prenasledovania

doc. Mgr. Martin Daňko, PhD.

Predmety, ktoré nemôžu byť chránené patentom

doc. Mgr. Martin Daňko, PhD.

Právna ochrana know-how

doc. Mgr. Martin Daňko, PhD.

Vybrané hmotnoprávne aspekty kybernetickej kriminality

Mgr. Petra Dražová, PhD.

Elektronický dôkaz v trestnom konaní

Mgr. Petra Dražová, PhD.

Cezhraničné zaisťovanie dát na účely trestného konania

Mgr. Petra Dražová, PhD.

Právna úprava dokazovania elektronickými dôkaznými prostriedkami v medzinárodnom kontexte

Mgr. Petra Dražová, PhD.

Právne aspekty využívania cloudu pri poskytovaní právnych služieb advokátom

Mgr. Petra Dražová, PhD.

Elektronizácia trestného konania

Mgr. Petra Dražová, PhD.

Nové technológie ako hrozba pre právny štát

JUDr. Zoltán Gyurász, PhD.

Etické otázky v kontexte regulácie nových technológií

JUDr. Zoltán Gyurász, PhD.

Ochrana súkromia v digitálnej dobe

JUDr. Zoltán Gyurász, PhD.

Prínos digitálnej stratégie pre európsku úniu

JUDr. Zoltán Gyurász, PhD.

Priznanie práv umelej inteligencii

JUDr. Zoltán Gyurász, PhD.

Mlčanlivosť advokáta v dobe elektronickej komunikácie

JUDr. Zoltán Gyurász, PhD.

“Etifikácia” regulácie umelej inteligencie: Správny krok?

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.

Transparentnosť umelej inteligencie z pohľadu práva

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.

Realizácia slobody prejavu v televíznom vysielaní

Mgr. Rastislav Munk, PhD.

Právna ochrana maloletého diváka v televíznom vysielaní

Mgr. Rastislav Munk, PhD.

Právna úprava reklamy v prostredí sociálnych sietí

Mgr. Rastislav Munk, PhD.

Zodpovednosť vydavateľa periodickej tlače

Mgr. Rastislav Munk, PhD.

Právna regulácia reklamy na internete

Mgr. Rastislav Munk, PhD.

Postavenie a úlohy orgánov verejnej správy v kontexte kybernetickej bezpečnosti

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.

Výkon volebného práva prostredníctvom informačno-komunikačných technológií

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.

Práva pacientov kontexte e-Health

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.

Kolektívna ochranná známka

Mgr. Petra Žárská, PhD., LL.M.

Funkcie ochrannej známky

Mgr. Petra Žárská, PhD., LL.M.

Výluky z patentovateľnosti

Mgr. Petra Žárská, PhD., LL.M.

Témy diplomových prác

Téma

Vedúci

Právne aspekty zavádzania automatizovaných vozidiel v kontexte cestnej premávky

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Vybrané právne aspekty novej právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Vybrané aspekty právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti v kontexte automatizovaných vozidiel

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

Obmedzenia vlastníckeho práva vlastníka autorského diela

doc. Mgr. Martin Daňko, PhD.

Právne aspekty hospodárskej súťaže na úseku elektronických komunikácií.

doc. Mgr. Martin Daňko, PhD.

Zmluva o pripojení

doc. Mgr. Martin Daňko, PhD.

Limity využívania právneho základu úlohy vo verejnom záujme podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.

Právne aspekty politického profilovania

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.

Reakcia práva na šírenie dezinformácií

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.

Môže akt o digitálnych službách zlepšiť duševné zdravie?

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.

Problémy automatizovaného individuálneho rozhodovania vo verejnej správe

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.

Umelá inteligencia a voľby

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.

Právny status inteligentných nositeľných zariadení určených pre monitorovanie zdravotného stavu

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.

Postavenie umelej inteligencie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.

Koncepty zodpovednosti za škodu spôsobenú umelou inteligenciou v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti

JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.

Patentovanie nanotechnológií

Mgr. Petra Žárská, PhD., LL.M.

Ochrana tlačových publikácií pri online používaní

Mgr. Petra Žárská, PhD., LL.M.

Použitie diela poskytovateľom služby zdieľania obsahu online

Mgr. Petra Žárská, PhD., LL.M.

Seminár k písaniu záverečných prác

Prezentácia dostupná TU.

Záznam v aplikácii Stream dostupný TU.