Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rigorózne práce

Postup pri prihlasovaní

Všetky informácie sú dostupné TU.

Témy rigoróznych prác

Okrem nižšie uvedených tém je možné dohodnúť si tému rigoróznej práce individuálne s každým konzultantom.

doc. Andraško

 • Aplikačné problémy právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti
 • Vybrané právne aspekty zavádzania automatizovaných vozidiel

doc. Daňko

 • Patentovanie nanotechnológií
 • Právne aspekty ochrany architektonických diel

doc. Sopúchová

 • Koncept právnej zodpovednosti umelej inteligencie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • Právne aspekty telemedicíny v podmienkach Slovenskej republiky 

Dr. Gyurász

 • Vybrané právne otázky Aktu o umelej inteligencií
 • Etické otázky v kontexte automatizovaného rozhodovania

Dr. Drážová

 • Elektronizácia trestného konania
 • Právne aspekty phishingu

Dr. Mesarčík

 • Koncept špecificky navrhnutej a štandardnej ochrany osobných údajov podľa článku 25 Všeobecného nariadenia na ochranu údajov
 • Regulácia odporúčacích systémov v kontexte šírenia dezinformácií online

Dr. Munk

 • Právna ochrana pred dezinformáciami na sociálnych sieťach
 • Vymožiteľnosť práva v prípade nepravdivých skutkových tvrdení v periodických publikáciách

Dr. Žárská

 • Jednotný patent a patentový súd v Európskej únií
 • Ochrana audiovizuálneho diela naprieč Európskou úniou

 

 

Otázky na rigoróznu skúšku

Otázky na rigoróznu skúšku