Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium24. 05. 2022

Uchádzači majú možnosť podať svoje prihlášky elektronicky do 15. júna.

TOLES testovanie 24. 05. 2022

Dňa 30. júna a 25. augusta 2022 TOLES FOUNDATION a TOLES HIGHER

Právnická fakulta UK a Rada slovenských exportérov...12. 05. 2022

Dňa 5. mája 2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretol dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,...

Arbitration Conference Richard DeWitt12. 05. 2022

Dňa 2. júna 2022 od 9:00 hod. online

Výsledky volieb do AS PraF UK06. 05. 2022

Voľby sa uskutočnili dňa 4. mája 2022

Bratislavské právnické fórum 202204. 05. 2022

V dňoch 12. - 13. septembra 2022

Obhajoba doktorskej dizertácie prof. JUDr. Bc. Mareka...03. 05. 2022

Obhajoba sa uskutoční dňa 14. júna 2022 v čase od 9:00 hod. v Amfiteátri (2. poschodie stará budova), Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Výsledok volieb kandidáta na dekana PraF UK29. 04. 2022

Voľby sa uskutočnili dňa 29. apríla 2022 o 9:00 hod.

KONFERENCIA: PMÚ SR Vás pozýva na konferenciu Aktuálne...28. 04. 2022

Dňa 26. mája 2022 o 9:00 hod. v Aule Univerzity Komenského v Bratislave

Eurokomisár Reynders na pôde Právnickej fakulty Univerzity...28. 04. 2022

Dňa 28.4.2022 sa v miestnosti Auditorium Maximum Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len Právnická fakulta“) uskutočnila diskusia s...