Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický rok 2020/2021

Podávanie prihlášok pre akademický rok 2020/2021

Výzva na podanie prihlášky pre akademický rok 2020/2021

Postup na podanie prihlášky na Erasmus+ mobilitu štúdium v akademickom roku 2020/2021

Podmienky a kritériá výberového konania - Program Erasmus+ pre akademický rok 2020/2021

Podmienky a kritériá výberového konania - Program Erasmus+ pre akademický rok 2020/2021 - dodatočná výzva

Zoznam zahraničný univerzít - dodatočná výzva

Aktuálny zoznam zahraničných univerzít alebo tu

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 319/2008 Z.z. (po novelu 208/2011 Z.z.)

 

DÁTUM REALIZÁCIE POHOVOROV NA ERASMUS+ MOBILITU-ŠTÚDIUM 2020/2021 BUDE AKTUALIZOVANÝ V ZÁVISLOSTI OD VÝVOJA AKTUÁLNEJ SITUÁCIE A ŠTUDENTI BUDÚ VČAS INFORMOVANÍ PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU A ZVEREJNENIA INFORMÁCIE NA STRÁNKE FAKULTY!

- Realizácia pohovorov prostredníctvom programu MS Teams - informácie o termínoch a detailoch boli zaslané študentom na ich emailové adresy.

 

Vyhlásenie výsledkov výberového konania a zoznam nominovaných študentov

Výsledky výberového konania na študentskú mobilitu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021