Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mobilita študenta - štúdium (SMS)

Mobilita študentov, ktorá patrí k základným nástrojom internacionalizácie, je súčasne aj jednou zo základných priorít v dlhodobom pláne rozvoja UK. Uskutočňuje sa na základe bilaterálnych zmlúv

Súčasne je to práve študentská mobilita, ktorá má v rámci programu Erasmus+ najširšie zastúpenie.

Prijímanie študentov zo zahraničia

Všetky potrebné informácie pre zahraničných študentov, ktorí chcú študovať/študujú na našej Fakulte prostredníctvom programu Erasmus+ sú zverejnené na stránke:

https://www.flaw.uniba.sk/en/international-relations/erasmus/incoming-student-mobility-study-sms/