Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bilaterálne zmluvy Erasmus+

PREHĹAD UNIVERZÍT PODĽA KRAJÍN

Niektoré univerzity v Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Portugalsku, Francúzsku a Taliansku zvyčajne neponúkajú dostatočné množstvo predmetov v anglickom jazyku, preto je podmienkou vedieť aj jazyk krajiny, v ktorej sa nachádza daná univerzita.
Preto si vo vlastnom záujme treba dopredu zistiť hlavný jazyk výučby pri ponúkaných predmetoch a prispôsobiť sa daným podmienkam, resp. vybrať si inú univerzitu.

Väčšina univerzít v súčasnosti vyžaduje predloženie jazykového certifikátu - odporúčame preto si túto povinnosť vopred overiť. V opačnom prípade môže univerzita Vašu nomináciu odmietnuť.

Taktiež je potrebné rešpektovať STUPEŇ štúdia, pre ktorý daná univerzita ponúka možnosť študovať cez program ERASMUS+.

Počet miest je maximálny počet študentov, ktorí môžu byť na danú univerzitu nominovaní, mesiace kumulatívne určujú dĺžku semestra, pri zohľadnení daných počtov - napr. 2 miesta/10 mesiacov - na danú univerzitu môžeme nominovať 2 študentov, každého na jeden semester (každý 5 mesiacov, spolu 10), resp. 1 študenta na celý akademický rok (10 mesiacov).

BELGICKO

UCLouvain Saint-Louis Bruxelles

Erasmus ID code: B LOUVAIN01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., PhD.

 

Universiteit Gent

Erasmus ID code: B GENT01

3 miesta; 30 mesiacov

Stupeň štúdia: Mgr.

 

Université de Liège

Erasmus ID code: B LIEGE01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

ČESKÁ REPUBLIKA

Masarykova univerzita

Erasmus ID Code: CZ BRNO05

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Univerzita Palackého v Olomouci

Erasmus ID Code: CZ OLOMOUC01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Západočeská univerzita v Plzni

Erasmus ID code: CZ PLZEN01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Univerzita Karlova

Erasmus ID Code: CZ PRAHA07

len mobilita učiteľov (STA)

DÁNSKO

University of Copenhagen

Erasmus ID code: DK KOBENHA01

1 miesto; 5 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

ESTÓNSKO

Tallinn University of Technology

Erasmus ID code: EE TALLINN04

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

University of Tartu

Erasmus ID code: EE TARTU02

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

FÍNSKO

University of Helsinki

Erasmus ID code: SF HELSINK01

len mobilita učiteľov (STA)

FRANCÚZSKO

Université de Bourgogne

Erasmus ID code: F DIJON01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

Université Grenoble Alpes UGA

Erasmus ID code: F GRENOBL55

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Université de Lille

Erasmus ID code: F LILLE103

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Université Jean-Moulin Lyon 3

Erasmus ID code: F LYON03

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Catholic University of Lyon

Erasmus ID code: F LYON10

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

Université de Lorraine

Erasmus ID code: F NANCY43

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Université de Nantes

Erasmus ID code: F NANTES01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Université Paris Cité

Erasmus ID code: F PARIS482

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Mgr.

 

Université Paris X Nanterre

Erasmus ID code: F PARIS010

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Université Paris 13 (Université Sorbonne Paris Nord)

Erasmus ID code: F PARIS013

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Université de Poitiers

Erasmus ID code: F POITIER01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Université de Rennes I

Erasmus ID code: F RENNES01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Université de Strasbourg

Erasmus ID code: F STRASBO48

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

Université Toulouse I Capitole

Erasmus ID code: F TOULOUS01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

Institut Catholique de Toulouse

Erasmus ID code: F TOULOUS09

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

GRÉCKO

Aristotle University of Thessaloniki

Erasmus ID code: G THESSAL01

3 miesta; 30 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

HOLANDSKO

University of Groningen

Erasmus ID code: NL GRONING01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Maastricht University

Erasmus ID code: NL MAASTRI01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

Erasmus University Rotterdam

Erasmus ID code: NL ROTTERD01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

Tilburg University

Erasmus ID code: NL TILBURG01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

CHORVÁTSKO

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Erasmus ID code: HR OSIJEK01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

University of Rijeka

Erasmus ID code: HR RIJEKA01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

University of Zagreb

Erasmus ID code: HR ZAGREB01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

ÍRSKO

Maynooth University

Erasmus ID code: IRL MAYNOOT01

6 miest; 30 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

ISLAND

University of Iceland

Erasmus ID code: IS REYKJAV01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Mgr.

LITVA

Kazimiero Simonaviciaus Universitetas

Erasmus ID code: LT VILNIUS24

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

Mykolas Romeris University

Erasmus ID code: LT VILNIUS06

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

LOTYŠSKO

Turiba University

Erasmus ID code: LV RIGA09

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

University of Latvia

Erasmus ID code: LV RIGA01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

MAĎARSKO

Eötvös Loránd University (ELTE)

Erasmus ID code: HU BUDAPES01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary

Erasmus ID code: HU BUDAPES10

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

University of Debrecen

Erasmus ID code: HU DEBRECE01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

University of Szeged

Erasmus ID code: HU SZEGED01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

NEMECKO

EBS Law School - len ZS

Erasmus ID code: D OESTRIC01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

Leibniz Universität Hannover

Erasmus ID code: D HANNOVE01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Erasmus ID code: D HALLE01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

Universität zu Köln

Erasmus ID code: D KOLN01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Universität Regensburg

Erasmus ID code: D REGENSB01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

Universität Münster

Erasmus ID code: D MUNSTER01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

NÓRSKO

University of Bergen

Erasmus ID code: N BERGEN01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

POĽSKO

Adam Mickiewicz University in Poznan

Erasmus ID code: PL POZNAN01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Humanitas University Sosnowiec

Erasmus ID code: PL SOSNOWI01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Jagiellonian University in Kraków

Erasmus ID code: PL KRAKOW01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Jan Długosz University in Częstochowa

Erasmus ID code: PL CZESTOC02

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Mgr.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Erasmus ID code: PL LUBLIN02

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz

Erasmus ID code: PL BYDGOSZ08

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Maria Curie-Sklodowska University

Erasmus ID code: PL LUBLIN01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc.

 

University of Bialystok

Erasmus ID code: PL BIALYST04

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

University of Gdansk

Erasmus ID code: PL GDANSK01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

University of Lodz

Erasmus ID code: PL LODZ01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

University of Opole

Erasmus ID code: PL OPOLE01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

Uniwersytet Rzeszowski

Erasmus ID code: PL RZESZOW02

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

University of Silesia in Katowice

Erasmus ID code: PL KATOWIC01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Erasmus ID code: PL OLSZTYN01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

University of Warsaw

Erasmus ID code: PL WARSZAW01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

University of Wroclaw

Erasmus ID code: PL WROCLAW01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

PORTUGALSKO

Universidade do Minho

Erasmus ID code: P BRAGA01

4 miesta; 20 mesiacov (max. 2 študenti počas ZS + max. 2 študenti počas LS)

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Universidade de Lisboa

Erasmus ID code: P LISBOA109

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Universidade Nova de Lisboa

Erasmus ID code: P LISBOA03

3 miesta; 15 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

RAKÚSKO

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

Erasmus ID code: A INNSBRU01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Universität Salzburg

Erasmus ID code: A SALZBUR01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Universität Wien

Erasmus ID code: A WIEN01

3 miesta; 15 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

RUMUNSKO

Transilvania University of Brasov

Erasmus ID code: RO BRASOV01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

University of Bucharest

Erasmus ID code: RO BUCURES09

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

SEVERNÉ MACEDÓNSKO

Goce Delcev University

Erasmus ID code: MK STIP01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

SS Cyril and Methodius University in Skopje

Erasmus ID code: MK SKOPJE01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

International Balkan University

Erasmus ID code: MK SKOPJE04

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

SLOVINSKO

Evropska pravna fakulteta

Erasmus ID code: SI NOVA-GO07

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

University of Ljubljana

Erasmus ID code: SI LJUBLJA01

3 miesta; 15 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

University of Maribor

Erasmus ID code: SI MARIBOR01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

ŠPANIELSKO

Študenti druhého stupňa štúdia, ktorí sa rozhodnú absolvovať mobilitu na vybranej španielskej univerzite, si v zahraničí vyberajú hlavne z ponuky predmetov určených pre prvý stupeň štúdia.

 

Universitat Autònoma de Barcelona

Erasmus ID code: E BARCELO02

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

Universidad de Granada

Erasmus ID code: E GRANADA01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Erasmus ID code: E LAS-PAL01

4 miesta; 36 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc.

 

Universidad Pontificia Comillas

Erasmus ID code: E MADRID02

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

Universidad de Salamanca

Erasmus ID code: E SALAMAN02

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc.

 

Universidad de Santiago de Compostela

Erasmus ID code: E SANTIAG01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

Universidad Pablo de Olavide

Erasmus ID code: E SEVILLA03

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

Universitat de València

Erasmus ID Code: E VALENCI01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

ŠVÉDSKO

Örebro University

Erasmus ID Code: S OREBRO01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

TALIANSKO

Università degli Studi di Bari

Erasmus ID code: I BARI01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

University of Catania

Erasmus ID code: I CATANIA01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Università degli Studi di Firenze

Erasmus ID code: I FIRENZE01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

Università degli Studi di Milano

(zmluva s Department of International, Legal, Historical and Political Studies)

Erasmus ID code: I MILANO01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Erasmus ID code: I MILANO16

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Università degli Studi di Napoli Parthenope

Erasmus ID code: I NAPOLI03

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Erasmus ID code: I NAPOLI04

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Università degli Studi di Padova

Erasmus ID code: I PADOVA01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Università degli Studi di Perugia

Erasmus ID code: I PERUGIA01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Università degli Studi di Salerno

Erasmus ID code: I SALERNO01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Università degli Studi di Torino

Erasmus ID code: I TORINO01

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

 

Università degli Studi di Trento

Erasmus ID code: I TRENTO01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

TURECKO

Ankara University

Erasmus ID Code: TR ANKARA01

4 miesta; 20 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Istanbul University

Erasmus ID Code: TR ISTANBU03

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

T. C. YEDITEPE University

Erasmus ID code: TR ISTANBU21

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Altınbaş University

Erasmus ID code: TR ISTANBU38

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

 

Kocaeli University

Erasmus ID code: TR KOCAELI02

2 miesta; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr., PhD.

VEĽKÁ BRITÁNIA

University of East Anglia

Erasmus ID code: UK NORWICH01

1 miesto; 10 mesiacov

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.