Aktuality

Postup pri skúšaní FP 2 a Daňové právo26. 11. 2017

Oznam pre študentov dennej aj externej formy štúdia o postupe pri realizácii záverečného skúšania z predmetov Finančné právo II, Daňové právo