Zamestnanci

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
docent/associate professor
Telefón
02/592 44 217
Miestnosť
miestnosť č. 203 SB
Poznámka
konzultačné hodiny: pondelok 16:30-18:00 hod.
konzultačné hodiny budú prebiehať počas výučbovej časti semestra
Publikačná činnosť

JUDr. Mária Duračinská, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
odborný asistent/assistant professor
Telefón
02/592 44 207
Miestnosť
č. 206 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: streda od 12:00 do 13:40, miestnosť č. 206 SB
Publikačná činnosť

JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 207
Miestnosť
206 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: štvrtok: 16:30 - 18:00
Publikačná činnosť

Mgr. Andrea Koroncziová, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 207
Miestnosť
miestnosť č. 206 SB
Poznámka
konzultačné hodiny: pondelok 17:30 - 19:00
Publikačná činnosť

Mgr. Ján Mazúr, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 523
Miestnosť
202 Stará budova
Poznámka
Konzultačné hodiny: utorok 18:15-19:00 a štvrtok 13:45-14:30. Konzultačné hodiny budú prebiehať počas výučbovej časti semestra.
Publikačná činnosť

Interní doktorandi

Mgr. Maroš Katkovčin

Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
Doktorand (1.dOFP3, denný)
Telefón
02/592 44 523
Miestnosť
202 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: Streda 16:45 - 18:15
Konzultačné hodiny budú prebiehať počas výučbovej časti semestra.

Mgr. Peter Rakovský

Právnická fakulta UK, Katedra finančného práva
Doktorand (2.dOFP3, denný)
Telefón
02/592 44 539
Miestnosť
203 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: Štvrtok: 16:00 - 17:30
Publikačná činnosť

Sekretariát

Zlata Senková

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
sekretárka/ secretary
Telefón
02/592 44 304
Miestnosť
208 SB