Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.

docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9217
203 SB
Konzultácie: individuálne po dohode e-mailom

Mgr. Andrea Koroncziová PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2078
206 SB
miestnosť č. 206 SB
konzultačné hodiny: Streda 15:15 - 16:40 hod. Konzultačné hodiny budú prebiehať počas výučbovej časti semestra
Streda 15:30 - 16:50

Mgr. Peter Rakovský PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi

Interní doktorandi

Sekretariát

Zlata Senková

sekretárka
+421 2 9012 2088
208 SB