Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.

Katedra finančného práva
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9217
203 SB
konzultačné hodiny: štvrtok 16:00-16:40 hod. konzultačné hodiny budú prebiehať počas výučbovej časti semestra

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak PhD.

Katedra finančného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9207
02/592 44 207
02/592 44 404
205SB
206 SB
Konzultačné hodiny: štvrtok: 16:30 - 18:00

JUDr. Yana Daudrikh PhD.

Katedra finančného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2080
02/592 44 217
203 SB
m.č. 203 SB
Konzultačné hodiny: individuálne po dohode e-mailom

Mgr. Andrea Koroncziová PhD.

Katedra finančného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2078
02/592 44 207
02/592 44 404
206 SB
č. 206 SB
miestnosť č. 206 SB
individuálne, po dohode e-mailom
konzultačné hodiny: Streda 15:15 - 16:40 hod. Konzultačné hodiny budú prebiehať počas výučbovej časti semestra
Streda - 15:30 - 16:50

Interní doktorandi

Mgr. Maroš Katkovčin

Katedra finančného práva
Doktorand(1.dOFP3, denný)
+421 2 9012 2079
02/592 44 523
202 SB
Konzultačné hodiny: Streda 16:45 - 18:15 Konzultačné hodiny budú prebiehať počas výučbovej časti semestra.

Sekretariát

Zlata Senková

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
sekretárka
+421 2 9012 2088
208 SB