Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD.

Katedra finančného práva
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9217
203 SB
Konzultácie: individuálne po dohode e-mailom

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak PhD.

Katedra finančného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9207
02/592 44 207
02/592 44 404
205SB
206 SB
Konzultačné hodiny: štvrtok: 16:30 - 18:00

Mgr. Andrea Koroncziová PhD.

Katedra finančného práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2078
02/592 44 207
02/592 44 404
206 SB
č. 206 SB
miestnosť č. 206 SB
individuálne, po dohode e-mailom
konzultačné hodiny: Streda 15:15 - 16:40 hod. Konzultačné hodiny budú prebiehať počas výučbovej časti semestra
Streda 15:30 - 16:50

Interní doktorandi

Mgr. Maroš Katkovčin

Katedra finančného práva
2.dOFP15
202 SB
Konzultačné hodiny: Pondelok 18:15 - 19:45 (iný termín po dohode vopred e-mailom) Konzultačné hodiny budú prebiehať počas výučbovej časti semestra.

Sekretariát

Zlata Senková

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
sekretárka
+421 2 9012 2088
208 SB