Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Semináre - kódy na pripojenie do skupiny

Finančné právo 1

Pondelok

seminár 9:15 – 10:40 Szakács kód: dwdwmn5

seminár 10:45 - 12:10 Szakács kód: xgg5cja

seminár 13:45 -15:10 Rakovský kód: 19zd1zc

seminár 15:15 - 16:40 Mazúr kód: g554fgy

seminár 16:45 - 18:10 Mazúr kód: gpcltvw

seminár 18:15 - 19:40 Hlinka kód: uhnsb6f

 

Utorok

seminár 9:15 - 10:40 Rakovský kód: 0srp4zv

seminár 10:45 - 12:10 Rakovský kód: t8ux03s

seminár 12:15 - 13:40 Rakovský kód: gepq0d1

seminár 16:45 - 18:10 Hlinka kód: qd7s1cd

seminár 18:15 - 19:40 Hlinka kód: upe7tfh

 

Streda

seminár 9:15 - 10:40 Kačaljak kód:qvln1gr

seminár 10:45 - 12:10 Kačaljak kód:qvln1gr

seminár 13:45 - 15:10 Szakács kód: til52zl

seminár 15:15 - 16:40 Szakács kód: sicngy4

seminár 16:45 - 18:10 Mazúr kód: 9o35sv5

seminár 18:15 - 19:40 Mazúr kód: m0pj0n2

 

Právo finančného trhu

Pondelok

seminár 9:15 - 10:40 Heseková kód: r611pul

seminár 10:45 - 12:10 Heseková kód: 1x2zil4

seminár 12:15 - 13:40 Katkovčin kód: 061tyvx

seminár 13:45 - 15:10 Katkovčin kód: xb19cux

seminár 16:45 - 18:10 Daudrikh kód: a08xqvd

seminár 18:15 - 19:40 Daudrikh kód: uelssa3

 

Utorok

seminár 12:15 - 13:40 Heseková kód: mzz94wx 

seminár 13:45 - 15:15 Heseková kód: 926xgbd

seminár 16:45 - 18:10 Daudrikh kód: mp0xy9v

seminár 18:15 - 19:40 Daudrikh kód: 2g4fagj

seminár 16:45 - 18:10 Katkovčin kód: tn5nq6e

seminár 18:15 - 19:40 Katkovčin kód: krx9emu

 

Klinika daňového práva kód:

Daňové a colné konanie kód:

Daňové právo v praxi kód:

Medzinárodné zdaňovanie kód:

Daň z pridanej hodnoty kód:

 

EXTERNÍ:

Finančné právo 2 - Bc. (dane) - kód: 4stoqid

 

 

Sylaby a kritéria hodnotenia predmetov

Finančné právo 1 (denní):

Kritériá hodnotenia FP 1

Podrobnosti k priebežnému hodnoteniu z FP 1

 

Právo finančného trhu - 3. ročník Bc.

Kritériá hodnotenia PFT

Podrobnosti k priebežnému hodnoteniu z PFT

 

Finančné právo 2 - Bc. (externí)

Kritériá hodnotenia FP 2

Podrobnosti k priebežnému hodnoteniu z FP 2

 

Finančné právo 2 - Mgr. - Právo finančného trhu (externí)

Kritériá hodnotenia FP 2 - Mgr. - PFT

Podrobnosti k priebežnému hodnoteniu z FP 2 - Mgr. - PFT

 

 

 

Témy

Témy rigoróznych prác k predmetom

Témy bakalárskych a diplomových prác

Témy seminárnych prác

Otázky

Otázky na semestrálnu skúšku

Finančné právo 1 - denní

Právo finančného trhu - denní

Finančné právo 2 - Bc. - denní

Finančné právo 2 - Mgr. - Právo finančného trhu - externí

Zoznam odporúčaných právnych aktov na záverečnú skúšku - FP 1 - denní

Zoznam odporúčaných právnych aktov na záverečnú skúšku PFT - denní

Zoznam odporúčaných právnych aktov na záverečnú skúšku z FP 2 - Bc. - externí

Zoznam odporúčaných právnych aktov na záverečnú skúšku z FP2 - Mgr. (PFT) - externí

Otázky na štátnu skúšku

Otázky na štátnu skúšku z Finančného práva

Tematické okruhy na štátnu skúšku z Finančného práva - denná forma štúdia

Tematické okruhy na štátnu skúšku z Finančného práva - externá forma štúdia

Otázky na rigoróznu skúšku

Otázky na rigoróznu skúšku z Finančného práva I. a II.