Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Sylaby a kritéria hodnotenia predmetov

Finančné právo 1 (denní):

Kritériá hodnotenia FP 1

Podrobnosti k priebežnému hodnoteniu z FP 1

 

Právo finančného trhu (denní):

Kritériá hodnotenia PFT

Podrobnosti k priebežnému hodnoteniu z PFT

 

Finančné právo 2 (externí - Bc.):

Kritériá hodnotenia FP 2

Podrobnosti k priebežnému hodnoteniu z PF 2

 

Finančné právo 2 (externí - Mgr.):

Kritériá hodnotenia FP 2

Podrobnosti k priebežnému hodnoteniu z PF 2

 

 

 

Témy

Témy rigoróznych prác k predmetom

Témy bakalárskych a diplomových prác

Témy seminárnych prác