Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Semináre - kódy na pripojenie do skupiny

 

 

 

 

 

Prednášky

Rozpis a obsahové zameranie prednášok

 

 

 

Tematické okruhy prípadových štúdií na semestrálnu skušku

Tematické okruhy prípadových štúdií na semestrálnu skušku

 

Finančné právo 1 - Bc. denní a externí

Právo finančného trhu - Bc. - denní a externí

Finančné právo 2 - Bc. - denní a externí

 

 

Témy rigoróznych prác a otázky na rigoróznu skúsku

Témy rigoróznych prác

Uchádzač si dohodne tému rigoróznej práce po konzultácií s predsedom rigoróznej komisie.

Predsedovia rigoróznych komisií:

prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

 

Otázky na rigoróznu skúšku