Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Externí spolupracovníci

doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD.

JUDr. Tomáš Cibula, LL.M. 

JUDr. Ing. Peter Feiler

JUDr. Ing. Miriam Galandová, PhD., LL.M., FCCA

JUDr. Peter Pénzeš, LLM, PhD.

JUDr. Rudolf Pfeffer

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, PhD.

JUDr. Andrea Slezáková, PhD., LL.M

JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.

JUDr. Peter Tkáč, PhD.