Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Externí spolupracovníci

Externí spolupracovníci Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
e-mail: stanislav.barkoci@flaw.uniba.sk
 
JUDr. Ing. Miriam Galandová LL.M., FCCA
e-mail: Miriam.Galandovaprkpartners.com
 
JUDr. Pavel Lacko, LL.M., PhD.
 e-mail: pavel.lackoflaw.uniba.sk


Mgr. Viera Halašová 
Mgr. Lubomír Luhový
Mgr. Jaroslav Mikula 
JUDr. Paulína Vargicová, PhD. 
Mgr. Patrícia Tóthová
Mgr. Zuzana Zemanová
Ing. Jozef Daňko