Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Externí spolupracovníci

Externí spolupracovníci Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.

e-mail: stanislav.barkoci@flaw.uniba.sk

 

JUDr. Ing. Miriam Galandová LL.M., FCCA

e-mail: Miriam.Galandova@prkpartners.com

 

Mgr. Filip Petrek, PhD.

e-mail: filip.petrekflaw.uniba.sk

 

JUDr. Radoslav Tóth, LL.M. 

e-mail: radoslav.tothgmail.com

 

JUDr. Zuzana Šabová

e-mail: zuzana.sabovaantimon.gov.sk

 

JUDr. Ing. Juraj Steinecker, LL.M.  

e-mail: steineckergmail.com