Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva je jednou z katedier Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci pedagogického procesu sa zameriava najmä na výučbu povinných predmetov Obchodné právo I, Obchodné právo II a Hospodárske právo. Katedra ponúka aj širokú škálu voliteľných predmetov vyučovaných v anglickom jazyku, ako napríklad: Corporate Governance, Company Law, Negotiation, Mergers & Acquisitions atď.

Pedagogické a vedecké úlohy plní kolektív spoločensky uznávaných odborníkov, pôsobiacich nielen na akademickej pôde, ale aj v právnej praxi. Aktuálna personálna štruktúra pozostáva z 2 profesorov,  4 docentov, 5 odborných asistentov, 2 interných doktorandov a viacerých externých doktorandov a spolupracovníkov. Všetci členovia spoločne šíria dobré meno a vysoký kredit katedry, fakulty a Univerzity Komenského doma aj v zahraničí.

 

Vedúci katedry:

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

 

Zástupca vedúceho katedry:

JUDr. Mgr. Dominika Pintérová, PhD.

 

Sekretariát:

Zlata Senková

 

Kontakt:

tel.: 02/592 44 304

e-mail: kophp@flaw.uniba.sk

adresa: Šafárikovo námestie č. 6 P. O. BOX 313 810 00 Bratislava 

Aktuality:

OZNAM K REALIZÁCII PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA Z OBCHODNÉHO...26. 03. 2024

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  i n f o r m u j e  o...

OZNAM K REALIZÁCII PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA Z HOSPODÁRSKEHO...26. 03. 2024

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  i n f o r m u j e  o...

Informácia k spôsobu priebežného hodnotenia na predmete...18. 02. 2024

KOPHP PraF UK si Vás dovoľuje informovať ohľadom spôsobu hodnotenia na predmete Hospodárske právo. Priebežné hodnotenie, ktoré tvorí 51% celkového...

Informácia k spôsobu priebežného hodnotenia na predmete...18. 02. 2024

KOPHP PraF UK si Vás dovoľuje informovať ohľadom spôsobu hodnotenia na predmete Obchodné právo 2. Priebežné hodnotenie, ktoré tvorí 51% celkového hodnotenia...

OZNAM K REALIZÁCII PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA Z OBP I_DENNÁ...20. 11. 2023

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  i n f o r m u j e  o...

Informácia k spôsobu priebežného hodnotenia na predmete...18. 09. 2023

KOPHP PraF UK si Vás dovoľuje informovať ohľadom spôsobu hodnotenia na predmete Obchodné právo 1. Priebežné hodnotenie, ktoré tvorí 51% celkového hodnotenia...

INFORMÁCIA K POSLEDNÉMU OPRAVNÉMU TERMÍNU PRI PREDMETE...12. 06. 2023

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave i n f o r m u j e o termíne posledného...

Informácia o predštátnicovom seminári z obchodného práva 05. 06. 2023

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave i n f o r m u j e o predštátnicovom seminári z...

INFORMÁCIA K OPRAVNÝM TERMÍNOM PRI PREDMETE VYMOŽITEĽNOSŤ...12. 05. 2023

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave i n f o r m u j e o termínoch opravného...

Informácia k náhradnému termínu pri predmete Vymožiteľnosť...09. 05. 2023

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave i n f o r m u j e o termíne náhradného...

Správy od 1 do 10 z 98
plugin.tt_news ERROR:
No code given