Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Aktuality:

OZNAM K REALIZÁCII PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA Z OBP I_DENNÁ...22. 11. 2022

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  i n f o r m u j e  o spôsobe...

Oznam KOHP k postupu ohľadom vedenia záverečných prác 19. 09. 2022

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave   i n f o r m u j e  ...

Oznam k realizácii priebežného hodnotenia z ObP II _denná...24. 04. 2022

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č....

OZNAM K REALIZÁCII PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA Z PREDMETU...19. 04. 2022

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva PraF UK v Bratislave v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č....

LS_21/22_OZNAM K REALIZÁCII PH z ObP I_ext.09. 03. 2022

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. č. 10/2021, ktorým...

ZS 21/22_ NOVÝ TERMÍN PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA z ObP I07. 02. 2022

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. č. 10/2021, ktorým sa...

ZS_21/22_Infomácia k priebehu skúšky z predmetu ObP I10. 01. 2022

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatreniami dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorými sa...

AKTUALIZOVANÉ_ZS_21/22_OPRAVNÝ TERMÍN PRIEBEŽNÉHO...07. 01. 2022

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. č. 10/2021, ktorým sa...

ZS_21/22_OPRAVNÉ TERMÍNY PH Z PREDMETU OBCHODNÉ PRÁVO I21. 12. 2021

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. č. 10/2021, ktorým sa...

ZS 21/22_ext._ObP II_OZNAM K REALIZÁCII PRIEBEŽNÉHO...27. 11. 2021

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva v súlade s Opatrením dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. č. 10/2021, ktorým sa...

Správy od 1 do 10 z 81
plugin.tt_news ERROR:
No code given