Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva je jednou z katedier Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci pedagogického procesu zameriava najmä na výučbu povinných predmetov Obchodné právo I, Obchodné právo II a Hospodárske právo. Katedra zároveň ponúka širokú škálu výberových predmetov vyučovaných v anglickom jazyku napr.: Corporate governance, Company Law, Negotiation, Mergers & Acquisitions, a. i.  

Pedagogické a vedecké úlohy plní kolektív spoločensky uznávaných odborníkov, pôsobiacich nielen na akademickej pôde, ale aj v právnej praxi. Aktuálna personálna štruktúra pozostáva z 2 profesorov,  5 docentov, 4 odborných asistentov a 3 interných doktorandov. Všetci členovia spoločne šíria dobré meno a vysoký kredit katedry, fakulty a Univerzity Komenského doma aj v zahraničí.

Vedúci katedry:

Zástupca vedúceho katedry:

 • JUDr. Mgr. Dominika Pintérová, PhD.

Sekretariát katedry: 

 • Zlata Senková

Kontakt:

 • tel.: 02/592 44 304
 • email:kophpflaw.uniba.sk
 • adresa:
  Šafárikovo námestie č. 6
  P. O. BOX 313
  810 00 Bratislava