Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie a sprievodné materiály k predmetom

Podmienky absolvovania predmetov

Obchodné právo I (denná forma štúdia) 

Obchodné právo II (denná forma štúdia)

Obchodné právo II (externá forma štúdia)

Hospodárske právo (denná forma štúdia)

Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch

Aplikované obchodné právo, finančné právo a medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí)

Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo

Hospodárske právo (EaP)

Negotiation (Negociácia)

Company Law (Právo obchodných spoločností)

Corporate Governance (Správa a riadenie spoločností)

Mergers & Acquisitions (Fúzie a akvizície)

Harmonogram a sylabus prednášok

Obsahové zameranie sústredení z Hospodárskeho práva_LS_ext.a EaP 

Obsahové zameranie prednášok z Hospodárskeho práva - LS ak.r. 21/22 2.r. 

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva 2 - LS ak.r. 21/22_2.r. Bc._ 1.r. Mgr._3.r. EaP

Obsahové zameranie predmetu Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch - LS ak. r. 21/22

Obsahové zameranie predmetu Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve-LS ak.r. 21/22

Obsahové zameranie prednášok z Hospodárskeho práva_ZS ak. rok 21/22_3.r. EaP

Harmonogram výučby_Aplikované obchodné finančné medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí) ZS_ 21/22

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva I_ZS_ak.rok 21/22_2.r.(bc.)_4.r.(mgr.)_3.r.EaP

Obsahové zameranie sústredení z ObP I_ext._ZS_ak.rok 21/22

Obsahové zameranie sústredení z ObP II_ext._ZS_ak.rok 21/22

Obsahové zameranie sústredení z Hospodárskeho práva_LS_ext.a EaP 

Obsahové zameranie prednášok z Hospodárskeho práva - LS - 2.r. 

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva 2 - LS ak.r. 20/21_2.r. Bc._ 1.r. Mgr._3.r. EaP

Obsahové zameranie prednášok z Hospodárskeho práva - ZS - 3.r. EaP

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva 1- ZS ak.r. 20/21_2.r. Bc._ 1.r. Mgr._3.r. EaP

Obsahové zameranie prednášok z predmetu Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch- LS ak. r. 19/20 - 3.r. Bc.

PP 5 prezentácia prednášky - OP2_LS ak.r. 19/20 - 2. roč. Bc. 

PP 4 prezentácia prednášky - OP2_LS ak.r. 19/20 - 2. roč. Bc. 

PP 3 prezentácia prednášky - OP2_LS ak.r. 19/20 - 2. roč. Bc. 

PP 2 prezentácia prednášky - OP2_LS ak.r. 19/20 - 2. roč. Bc. 

PP 1 prezentácia prednášky - OP2_LS  ak.r. 19/20 - 2. roč. Bc. 

Obsahové zameranie prednášok z Hospodárskeho práva - LS ak. r. 19/20 - 2.r. Bc.

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva 2 - LS ak.r. 19/20 - 1.r. Mgr. 

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva 2 - LS ak.r. 19/20 - 2.r. Bc. 

Obsahové zameranie prednášok Obchodné právo 2 ZS 2019/2020_ext. 

Obsahové zameranie prednášok Obchodné právo 1 ZS 2019/2020 ext. + EaP 

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva 1- ZS ak.r. 19/20 - 1.r. Mgr. + EaP 3r. 

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva 1 - ZS ak.r. 19/20 - 2.r. Bc. 

PP 9 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

PP 7 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

PP 5 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

PP 4 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

PP 3 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

PP 2 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

PP 1 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

Otázky

Postupové skúšky:

 

Štátna skúška:

  • Obchodné právo - otázky, pre študentov, ktorým vznikla možnosť zúčastniť sa na štátnych záverečných skúškach v zmysle ich riadneho študijného programu pred začiatkom akademického roka 2018/19
  • Obchodné právo - okruhy tém, pre študentov, ktorým vznikla možnosť zúčastniť sa na štátnych záverečných skúškach v zmysle ich riadneho študijného programu až počnúc akademickým rokom 2018/19

 

Rigorózna skúška z odboru obchodné právo: 

 

 

 

 

Témy záverečných prác

Témy diplomových a bakalárskych prác sú zverejnené v Ais-e pre príslušný akademický rok. Spôsob prihlasovania sa riadi príslušnými vnútornými predpismi fakulty.

Usmernenie KOHP k základným formálnym a obsahovým náležitostiam záverečných prác.

Témy rigoróznych prác: