Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie a sprievodné materiály k predmetom

Harmonogram a sylabus prednášok

Harmonogram výučby_Aplikované obchodné finančné medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí) ZS_22/23

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva I_ZS_ak.rok 22/23_2.r.(bc.)_4.r.(mgr.)_3.r. EaP

Obsahové zameranie prednášok z Hospodárskeho práva_ZS ak. rok 22/23_3.r. EaP

Obsahové zameranie sústredení z Hospodárskeho práva_LS_ext.a EaP 

Obsahové zameranie prednášok z Hospodárskeho práva - LS ak.r. 21/22 2.r. 

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva 2 - LS ak.r. 21/22_2.r. Bc._ 1.r. Mgr._3.r. EaP

Obsahové zameranie predmetu Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch - LS ak. r. 21/22

Obsahové zameranie predmetu Ochrana spotrebiteľa v súkromnom práve-LS ak.r. 21/22

Obsahové zameranie prednášok z Hospodárskeho práva_ZS ak. rok 21/22_3.r. EaP

Harmonogram výučby_Aplikované obchodné finančné medzinárodné právo súkromné (zohľadnenie ekonomických súvislostí) ZS_ 21/22

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva I_ZS_ak.rok 21/22_2.r.(bc.)_4.r.(mgr.)_3.r.EaP

Obsahové zameranie sústredení z ObP I_ext._ZS_ak.rok 21/22

Obsahové zameranie sústredení z ObP II_ext._ZS_ak.rok 21/22

Obsahové zameranie sústredení z Hospodárskeho práva_LS_ext.a EaP 

Obsahové zameranie prednášok z Hospodárskeho práva - LS - 2.r. 

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva 2 - LS ak.r. 20/21_2.r. Bc._ 1.r. Mgr._3.r. EaP

Obsahové zameranie prednášok z Hospodárskeho práva - ZS - 3.r. EaP

Obsahové zameranie prednášok z Obchodného práva 1- ZS ak.r. 20/21_2.r. Bc._ 1.r. Mgr._3.r. EaP

PP 5 prezentácia prednášky - OP2_LS ak.r. 19/20 - 2. roč. Bc. 

PP 4 prezentácia prednášky - OP2_LS ak.r. 19/20 - 2. roč. Bc. 

PP 3 prezentácia prednášky - OP2_LS ak.r. 19/20 - 2. roč. Bc. 

PP 2 prezentácia prednášky - OP2_LS ak.r. 19/20 - 2. roč. Bc. 

PP 1 prezentácia prednášky - OP2_LS  ak.r. 19/20 - 2. roč. Bc. 

PP 9 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

PP 7 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

PP 5 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

PP 4 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

PP 3 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

PP 2 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

PP 1 prezentácia prednášky - OP2_LS - 1. roč. Mgr. 

Otázky

Postupové skúšky:

 

Štátna skúška:

  • Obchodné právo - otázky, pre študentov, ktorým vznikla možnosť zúčastniť sa na štátnych záverečných skúškach v zmysle ich riadneho študijného programu pred začiatkom akademického roka 2018/19
  • Obchodné právo - okruhy tém, pre študentov, ktorým vznikla možnosť zúčastniť sa na štátnych záverečných skúškach v zmysle ich riadneho študijného programu až počnúc akademickým rokom 2018/19

 

Rigorózna skúška z odboru obchodné právo: 

 

 

 

 

Témy záverečných prác

Témy diplomových a bakalárskych prác sú zverejnené v Ais-e pre príslušný akademický rok. Spôsob prihlasovania sa riadi príslušnými vnútornými predpismi fakulty.

Usmernenie KOHP k základným formálnym a obsahovým náležitostiam záverečných prác.

Témy rigoróznych prác: