Zamestnanci

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
docent vysokej školy, univerzity
Miestnosť
č. 205 SB, 2. poschodie
Poznámka
Konzultačné hodiny:
pondelok 13:45 - 15:10
Publikačná činnosť

JUDr. Jana Duračinská, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 404
Miestnosť
205 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
streda: od 16:45 do 18:15
iný čas po predchádzajúcej dohode mailom
Publikačná činnosť

JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent / assistant proffesor
Poznámka
Konzultačné hodiny:
miestnosť č. 208-A, Stará budova,
(pri sekretariáte katedry)

štvrtok od 10.00 do 11.30

iný čas po predošlej dohode mailom
Publikačná činnosť

Dr. Angelika Mašurová

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 165
Miestnosť
207SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok 10:00-11:00
Publikačná činnosť

JUDr. Jana Strémy, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 404
Miestnosť
207 SB
Poznámka
konzultačné hodiny: každú stredu v čase od 9:20 do 10:40
v iný čas individuálne po dohode emailom
Publikačná činnosť

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
vedecko-výskumný pracovník / research associate
Telefón
02/592 44 305
Miestnosť
208B SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: pondelok 13:00 - 14.30h
Publikačná činnosť

Interní doktorandi

JUDr. Barbora Grambličková

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Doktorand (3.dOFP, denný)
Miestnosť
č. 204 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: z dôvodu študijného pobytu v zahraničí počas LS AR 2016/2017 je možné konzultácie dohodnúť si individuálne v pondelok a v piatok
Publikačná činnosť

JUDr. Pavel Lacko

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Doktorand (2.dOFP3, denný)
Telefón
02/592 44 427
Miestnosť
204SB
Poznámka
konzultačné hodiny: štvrtok 16:45 - 18:15
Publikačná činnosť

Mgr. Filip Petrek

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Doktorand (1.dOFP3, denný)
Telefón
02/592 44 165
Miestnosť
207 SB

Sekretariát

Zlata Senková

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
sekretárka/ secretary
Telefón
02/592 44 304
Miestnosť
208 SB