Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
profesor
+421 2 9012 2083
č. 205 SB, 2. poschodie
Konzultačné hodiny: streda: 14:00 - 16:00

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
profesor
+421 2 9012 9427
204 SB
Štvrtok 16:30 - 17:30

doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent / assistant professor
+421 2 9012 9404
205 SB
Konzultačné hodiny: pondelok: od 16:45 do 18:10 iný čas po predchádzajúcej dohode mailom

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
docent
+421 2 9012 9305
Utorok 13:00 - 14:30

doc. Dr. Angelika Mašurová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent / assistant professor
+421 2 9012 9165
02/592 44 165
207SB
Konzultačné hodiny: Utorok 10:00 - 12:00
Utorok 10:00 - 12:00

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
docent vysokej školy, univerzity

JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LL.M.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
204 SB
Streda 14:30 - 16:00

JUDr. Matej Smalik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/592 44 404
205 SB
konz. hodiny počas pandémie COVID - 19 prostredníctvom MSTEAMS a to individuálne kedykoľvek podľa dohody s vyučujúcim na základe e-mailu

JUDr. Jana Strémy, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent / assistant professor
+421 2 9012 2084
02/592 44 404
207 SB
Utorok 09:00 - 10:30
v iný čas konzultačné hodiny po dohode emailom

Interní doktorandi