Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
profesor
+421 2 9012 2083
č. 205 SB, 2. poschodie
Konzultačné hodiny: pondelok: 13:45 - 15:45

prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
profesor
+421 2 9012 9427
204 SB
Štvrtok13:00 – 14:15

doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent / assistant professor
+421 2 9012 9404
205 SB
Konzultačné hodiny (m. č. 119/A NB): pondelok od 16:45 do 17:30 iný čas po predchádzajúcej dohode mailom

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
docent vysokej školy
+421 2 9012 9305
Utorok13:00 – 14:30

doc. Dr. Angelika Mašurová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent / assistant professor
+421 2 9012 9165
02/592 44 165
207SB
Konzultačné hodiny: Utorok 10:00 - 12:00
Utorok10:00 – 12:00

JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LL.M.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy
204 SB
Piatok09:00 – 10:00

Mgr. Filip Petrek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent
207 SB
Piatok08:30 – 09:30

JUDr. Mgr. Dominika Pintérová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy
205 SB
Pondelok15:00 – 16:00

JUDr. Matej Smalik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy
02/592 44 404
205 SB
m.č. 205 SB
Utorok07:00 – 07:45
UT:7:00-7:45 a individuálne kedykoľvek podľa dohody s vyučujúcim na základe e-mailu

JUDr. Jana Strémy, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent
+421 2 9012 2084
02/592 44 404
207 SB
Utorok08:15 – 09:15
v iný čas konzultačné hodiny (osobne alebo prostredníctvom MS TEAMS) po dohode emailom

Interní doktorandi

Sekretariát

Zlata Senková

sekretárka
+421 2 9012 2088
208 SB