Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Mojmír Mamojka PhD.

profesor
+421 2 9012 2083
č. 205 SB, 2. poschodie
Konzultačné hodiny: streda: 13:45 - 15:10

JUDr. Barbora Grambličková PhD., LL.M.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
204 SB
Štvrtok 09:00 - 10:00

Dr. Angelika Mašurová

odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9165
02/592 44 165
207SB
Konzultačné hodiny: Utorok 14:00 - 15:00

JUDr. Jana Strémy PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2084
02/592 44 404
207 SB
Utorok 10:30 - 12:05
v iný čas konzultačné hodiny po dohode emailom

Interní doktorandi

JUDr. Pavel Lacko

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva,
3.dOFP15
02/592 44 427
204SB
konzultačné hodiny: štvrtok 16:45 - 18:15

Externí spolupracovníci

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.

Email: stanislav.barkociflaw.uniba.sk

Sekretariát

Zlata Senková

sekretárka
+421 2 9012 2088
208 SB