Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Mojmír Mamojka PhD.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
profesor
+421 2 9012 2083
č. 205 SB, 2. poschodie
Konzultačné hodiny: streda: 13:45 - 15:10

prof. JUDr. Mária Patakyová CSc.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
profesor
+421 2 9012 9427
204 SB
Utorok 17:00 - 18:00

JUDr. Jana Duračinská PhD.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9404
205 SB
Konzultačné hodiny: streda: od 16:45 do 18:15 iný čas po predchádzajúcej dohode mailom

JUDr. Barbora Grambličková PhD., LL.M.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
204 SB
Štvrtok 09:00 - 10:00

JUDr. Peter Lukáčka PhD.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent
+421 2 9012 9305
Utorok 15:15 - 16:45

Dr. Angelika Mašurová

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9165
02/592 44 165
207SB
Konzultačné hodiny: Utorok 14:00 - 15:00

JUDr. Jana Strémy PhD.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2084
02/592 44 404
207 SB
Utorok 10:30 - 12:05
v iný čas konzultačné hodiny po dohode emailom

Interní doktorandi

JUDr. Pavel Lacko

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
3.dOFP15
02/592 44 427
204SB
konzultačné hodiny: štvrtok 16:45 - 18:15

Mgr. Filip Petrek

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
2.dOFP15
207 SB
Piatok 08:30 - 09:30

Sekretariát

Zlata Senková

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
sekretárka
+421 2 9012 2088
208 SB