Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Mojmír Mamojka PhD.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
profesor
+421 2 9012 2083
č. 205 SB, 2. poschodie
Konzultačné hodiny: utorok: 16:45 - 18:10

prof. JUDr. Mária Patakyová CSc.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
profesor
+421 2 9012 9427
204 SB
Utorok - 17:00 - 18:00

JUDr. Jana Duračinská PhD.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9404
02/592 44 404
205 SB
Konzultačné hodiny: streda: od 16:45 do 18:15 iný čas po predchádzajúcej dohode mailom

JUDr. Barbora Grambličková PhD., LL.M.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
204 SB
Utorok - 14:00 - 15:00

JUDr. Peter Lukáčka PhD.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent
+421 2 9012 9305
Pondelok - 13:00 - 13:40
Pondelok - 15:15 - 16:00

Dr. Angelika Mašurová

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9165
02/592 44 165
207SB
Konzultačné hodiny: Utorok 14:00 - 15:00

JUDr. Jana Strémy PhD.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2084
02/592 44 404
207 SB
Utorok - 15:15 - 16:00
Utorok - 09:45 - 10:30

Interní doktorandi

JUDr. Barbora Grambličková PhD., LL.M.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Doktorand(3.dOFP, denný)
+421 2 9012 2082
02/592 44 427
č. 204 SB
SB 204
Konzultačné hodiny: z dôvodu študijného pobytu v zahraničí počas LS AR 2016/2017 je možné konzultácie dohodnúť si individuálne v pondelok a v piatok

JUDr. Pavel Lacko

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Doktorand(2.dOFP3, denný)
+421 2 9012 2085
02/592 44 427
204SB
konzultačné hodiny: štvrtok 16:45 - 18:15

Mgr. Filip Petrek

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Doktorand (2.dOFP3, denný)
+421 2 9012 2086
207 SB
Utorok - 08:30 - 09:30

Mgr. Daniel Zigo

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Doktorand(1.dOFP3, denný)

Sekretariát

Zlata Senková

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
sekretárka
+421 2 9012 2088
208 SB