Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Doplňujúce informácie pre písomnú skúšku - Základy práva...20. 05. 2024

Počas všetkých foriem skúšania z predmetu Základy práva Európskej únie možno mať k dispozícii nekomentované právne predpisy v tlačenej forme. Právne predpisy...

Európske právo 2: pokyny k priebežnému hodnoteniu - prvá...06. 11. 2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, nižšie si Vám dovoľujem zaslať pokyny k prvej časti priebežného hodnotenia z predmetu Európske právo 2 (Právo...