Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Jean Monnet Projects

Centre of Excellence Rule of Law in the European Union

Clinical Education in Selected Areas of European Union's Internal Market

 1. Informácie o projekte
 2. Klinka verejného obstarávania
 3. Klinika súťažného práva
 4. Klinika dopadu finančnej krízy na sektorovú reguláciu
 5. Vedecké články
 6. Science Café

Učebnice vydané v rámci projektu:

H. Kováčiková, O. Blažo: Právna klinika verejného obstarávania, 2019. K dispozícii online TU

M. Medvec: Právna klinika dopadu finančnej krízy na sektorovú reguláciu, 2019. K dispozícii online TU

O. BLažo, H. Kováčiková: Právna klinika súťažného práva, 2019.  K dispozícii online TU.

 

 

 

Theory and Methods of Application of EU Law for Better Practice

 1. Informácie o projekte
 2. Konania pred SDEU
 3. Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ
 4. Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi
 5. Vedecké články
 6. Aktivity

Digital Single Market as a New Dimension of EU Law

Praktické prípady - JDT, GDPR