Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Jean Monnet Projects

Jean Monnet Info Days

Clinical Education in Selected Areas of European Union's Internal Market

 1. Informácie o projekte
 2. Klinka verejného obstarávania
 3. Klinika súťažného práva
 4. Klinika dopadu finančnej krízy na sektorovú reguláciu
 5. Vedecké články
 6. Science Café

 

 

Theory and Methods of Application of EU Law for Better Practice

 1. Informácie o projekte
 2. Konania pred SDEU
 3. Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ
 4. Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi
 5. Vedecké články
 6. Aktivity

Digital Single Market as a New Dimension of EU Law