Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. JUDr. Katarína Kalesná CSc.

Ústav európskeho práva,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9402
02/592 44 536
02/592 44 557
418 SB
Konzultačné hodiny: St 10.00 - 11.30 hod.

doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá PhD.

Ústav európskeho práva,
docent vysokej školy, univerzity

JUDr. Andrej Beleš PhD.

Ústav európskeho práva,
odborný asistent
+421 2 9012 9162
420 SB
Pondelok 13:00 - 14:30

JUDr. Ondrej Hamuľák PhD.

Ústav európskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2099
420 SB
Konzult. hodiny: po dohode na ondrej.hamulak@flaw.uniba.sk.