Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Profesori

[1]

Docenti

doc. JUDr. Andrej Beleš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
docent
+421 2 9012 9162
+421 2 9012 9162
420 SB

doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
docent
+421 2 9012 2002
418 SB
konzultácie po dohode online
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4158-0924

doc. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
docent vysokej školy
+421 2 9012 2003
+421 2 9012 2003
Štvrtok13:00 – 14:10
418 SB
Je potrebné rezervovať termín konzultácie - viď pravá lišta! Topics: Competition Law, Digital Markets, Human Rights, CJEU, Application of EU law

Odborní asistenti a výskumní pracovníci

JUDr. Ondrej Hamuľák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2099
420 SB
Konzult. hodiny: po dohode na ondrej.hamulak@flaw.uniba.sk.

Mgr. Adam Máčaj, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Pondelok10:45 – 11:45
420SB
Konzultačné hodiny možné aj cez MS Teams

Mgr. Michaela Nosa, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi

JUDr. Sára Kiššová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
odborný asistent vysokej školy
Pondelok13:00 – 15:00
418 SB
Na konzultácie je potrebné sa predom nahlásiť cez mail.

Interní doktorandi

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam