Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.

Ústav európskeho práva,
docent / associate professor
+421 2 9012 9402
02/592 44 536
02/592 44 557
418 SB
Konzultačné hodiny: St 10.00 - 11.30 hod.

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Ústav európskeho práva,
docent
+421 2 9012 9657
419SB
https://orcid.org/0000-0001-9721-8724
Pondelok13:00 – 14:30

doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

Ústav európskeho práva,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 2002
418 SB
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4158-0924

JUDr. Ondrej Hamuľák, PhD.

Ústav európskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2099
420 SB
Konzult. hodiny: po dohode na ondrej.hamulak@flaw.uniba.sk.

Interní doktorandi

Externí spolupracovníci

JUDr. Daniela Ježová, PhD., LL.M.
daniela.jezova@flaw.uniba.sk

Sekretariát

Nikoleta Hanáková

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,
sekretárka/ secretary
+421 2 9012 9338
306A SB
Pondelok07:30 – 16:00
Utorok07:30 – 16:00
Streda07:30 – 15:30
Štvrtok07:30 – 16:00
Piatok07:30 – 14:00