Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Ústav európskeho práva,
docent
+421 2 9012 9657
419SB
https://orcid.org/0000-0001-9721-8724
Scopus ID:57202018601
Streda 13:00 - 14:30
PHOTO_ALT###

doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.

Ústav európskeho práva,
docent / associate professor
+421 2 9012 9402
02/592 44 536
02/592 44 557
418 SB
Konzultačné hodiny: St 10.00 - 11.30 hod.

JUDr. Ondrej Hamuľák, PhD.

Ústav európskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2099
420 SB
Konzult. hodiny: po dohode na ondrej.hamulak@flaw.uniba.sk.