Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo PhD.

Ústav európskeho práva,
docent
+421 2 9012 9657
419 SB
Pondelok 12:00 - 13:30

doc. JUDr. Katarína Kalesná CSc.

Ústav európskeho práva,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9012 9402
02/592 44 536
02/592 44 557
418 SB
Konzultačné hodiny: St 10.00 - 11.30 hod.

doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá PhD.

Ústav európskeho práva,
docent vysokej školy, univerzity
02/9012 9162
420SB

JUDr. Andrej Beleš PhD.

Ústav európskeho práva,
odborný asistent
+421 2 9012 9162
420 SB
Pondelok 13:00 - 14:30

JUDr. Ondrej Hamuľák PhD.

Ústav európskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2099
420 SB
Konzult. hodiny: po dohode na ondrej.hamulak@flaw.uniba.sk.
PHOTO_ALT###

JUDr. Daniela Ježová PhD., LL.M.

Ústav európskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 9162
02/592 44 162
420SB
Konzultačné hodiny: streda: 08:40 - 09:20 streda 13:50 - 14:35

JUDr. Hana Kováčiková PhD.

Ústav európskeho práva,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9012 2002
Utorok 12:45 - 13:45