Zamestnanci

doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 536
Miestnosť
418 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: St 10.00 - 11.30 hod.
Publikačná činnosť

JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 657
Miestnosť
419 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: budú zverejnené v prvom týždni letného semestra (odporúčam dohodnúť presný čas e-mailom)
Publikačná činnosť

JUDr. Ondrej Hamuľák, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
420 SB
Poznámka
Konzult. hodiny v ZS: 25/10/2017 (18.30-19.30); 26/10/2017 (8.30-9.30); 08/11/2017 (18.30-19.30); 09/11/2017 (8.30-9.30); 15/11/2017 (18.30-19.30); 16/11/2017 ((8.30-9.30); 30/11/2017 (13.00-15.00). Inak po dohode na ondrej.hamulakflaw.uniba.sk.

JUDr. Daniela Ježová, PhD., LL.M.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 162
Miestnosť
420SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: Pondelok 14:40 - 15:20
Utorok 14:40 - 15:20
Publikačná činnosť

JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
418
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Utorok 10.45–11.45h
Publikačná činnosť

JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 536
Miestnosť
418 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: utorok 14:30 - 15:55
Publikačná činnosť

Interní doktorandi

Sekretariát

Nikoleta Hanáková

Právnická fakulta UK, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
sekretárka/ secretary
Telefón
02/592 44 338
Miestnosť
306A SB
Poznámka
Úradné hodiny:
pondelok 07:30 - 16:00
utorok 07:30 - 16:00
streda 07:30 - 15:30
štvrtok 07:30 - 16:00
piatok 07:30 - 14:00