Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Profesori

[1]

Docenti

doc. JUDr. Andrej Beleš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
docent
+421 2 9012 9162
+421 2 9012 9162
Štvrtok09:45 – 10:45
420 SB
Rezervácia vopred - online formulár

doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
docent
+421 2 9012 2002
Pondelok12:30 – 13:30
418 SB
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4158-0924
Rezervácia vopred - online formulár

doc. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
docent vysokej školy
+421 2 9012 2003
+421 2 9012 2003
Štvrtok14:10 – 15:10
418 SB
Je potrebné rezervovať termín konzultácie - viď pravá lišta!
V publikáciách aj ako Mária T. Patakyová

Odborní asistenti a výskumní pracovníci

JUDr. Veronika Munková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav európskeho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/592 44 162
420SB
Konzultačné hodiny len mailom a po dohode cez MS TEAMS

Interní doktorandi

Sekretariát

Renáta Martinkovičová

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
secretary
+421 2 9012 2113
315 SB, 615 NB
Konzultačné hodiny: KSEP, KTPSV, ÚEP Mailom na základe dohody Utorok-9.00-11.00 hod. Streda-9.00-11.00 hod.