Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Externí spolupracovníci

JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.

Odborník na mediálne právo a regulačné otázky nových komunikačných technológií. 

V súčasnosti pracuje pre Európsku komisiu (DG Connect) v rámci tímu, ktorý pripravuje implementáciu Aktu o digitálny službách.

V rokoch 2006 až 2022 bol riaditeľom Rady pre mediálne služby. Pôsobil aj ako predseda Európskej platformy regulačných orgánov (EPRA) a  predseda Skupiny európskych regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA).

Spolupracuje s medzinárodnými organizáciami na riešení problémov ako šírenie dezinformácií, ochrana detí v online priestore či regulačné otázky v digitálnom prostredí. O týchto témach aj prednáša a publikuje. 

E-mail: lubos.kuklis@gmail.com 

JUDr. Michal Rampášek

Odborník na právo kybernetickej bezpečnosti a trestné právo. 

Od roku 2014 je zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore.

V súčasnosti pôsobí  ako obhajca v trestných veciach a ako advokát, ktorý sa vo svojej praxi sa venuje právu informačných a komunikačných technológií, právu kybernetickej bezpečnosti a autorskému právu. Je členom pracovnej skupiny Slovenskej advokátskej komory pre elektronizáciu výkonu advokácie a Asociácie kybernetickej bezpečnosti.

V rámci výkonu advokácie nadobudol aj prax v oblasti informačných technológií ako aj v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti. Absolvoval viacero školení pre manažéra kybernetickej bezpečnosti.  

K uvedeným témam má bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť.

E-mail: rampasek1uniba.sk