Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Externí spolupracovníci

Externí spolupracovníci

Mgr. Kristian Hodossy, PhD. (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)

Email: kristian.hodossyflaw.uniba.sk