Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Granty a projekty

Členovia ÚPITaPDV sú členmi viacerých domácich a zahraničných projektov.

Domáce projekty

Právo a umelá inteligencia

SK NIC.

Bližšie informácie o projekte tu.

 

Právne a technické aspekty zavádzania autonómnych vozidiel

APVV-20-0346 

Bližšie informácie o projekte nájdete tu

 

Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy

APVV-17-0403. Bližšie informácie o projekte tu.

 

Umelá inteligencia a ochrana súkromia

Grant mladých

JUDr. Matúš Mesarčík, LL.M. 

Bližšie informácie o projekte tu.

 

Právo kybernetickej bezpečnosti

SK-NIC

Bližšie informácie o projekte tu.

Zahraničné projekty

European Union and the Challenges of Modern Society (legal issues of digitalization, robotization, cybersecurity and prevention of hybrid threats)

Jean Monnet Networks

Bližšie informácie o projekte tu a  tu.

 

Digital Single Market as a New Dimension of EU Law

Jean Monet Module