Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentské pomocné vedecké sily

Študentské pomocné vedecké sily

Bc. Stela Košťálová

Stela je študentkou 1. ročníka magisterského stupňa štúdia. Od marca 2023 pôsobí na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, kde sa sústredí na vplyv nových technológií na ľudské práva a právne výzvy v oblasti zavádzania automatizovaných vozidiel, týkajúcich sa predovšetkým kybernetickej a informačnej bezpečnosti.