Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentské pomocné vedecké sily

Študentské pomocné vedecké sily

Bc. Stela Košťálová

Stela je študentkou 1. ročníka magisterského stupňa štúdia. Na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva sa bude venovať skúmaniu právnych otázok týkajúcich sa predovšetkým vplyvu nových technológií na ľudské práva.

 

Bc. Jasmína Rebeka Paráková

Jasmína je študentka 2. ročníka magisterského štúdia v odbore Právo a rozhodla  sa vykonávať ŠPVS na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva. Bude sa primárne podieľať na projekte ,,Právo a umelá inteligencia.“