Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inzercia

 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave neuverejňuje na svojej webovej stránke žiadnu inzerciu ani ponuky práce pre študentov a absolventov fakulty.

Ponuku práce pre študentov a absolventov fakulty je možné uverejniť len na oficiálnej FB stránke fakulty za týchto podmienok:

 

  • Uverejnenie schválil prodekan pre IT, masmediálnu komunikáciu a vzťahy s verejnosťou.
  • Je potrebné zaslať text vo formáte doc., docx alebo obrázok vo formáte jpeg (nie formát PDF), resp. link na ponuku práce.
  • V inzeráte musí byť uvedená odmenu za prácu.

 

V prípade záujmu uverejniť ponuku práce pre študentov a absolventov fakulty na FB stránke fakulty kontaktujte: jozef.andraskoflaw.uniba.sk