Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stravovanie

Stravovanie na PraF UK pre zamestnancov a študentov (študentov dennej formy štúdia a interných doktorandov) zabezpečuje na základe zmluvného vzťahu Karmina vo svojej prevádzke na Štúrovej ulici 12 v Bratislave. Obedové lístky si zakúpite priamo v prevádzke Karmina.

Predaj obedových lístkov:

Pondelok - Piatok: 10:00 - 11:00 a 14:00 – 15:00

Výdaj obedov:

Pondelok - Piatok: 11:00 – 14:00

Cena obedov pre študentov dennej formy štúdia a interných doktorandov: 3,10 EUR

 

Aktuálne obedové menu na daný deň nájdete na stránke: https://www.facebook.com/karmina.u.masiarov