Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Služby informačných technológií

E-mail

Študenti používajú univerzitné kontá Office365. Tvar e-mailovej adresy študentov je: univerzitnylogin@uniba.sk. Na prihlásenie do pošty stačí navštíviť adresu https://www.outlook.com/uniba.sk. Automatické presmerovanie na prihlasovaciu stránku Univerzity vyžaduje rovnaké prihlasovacie meno a heslo ako systém AIS2. Viac informácií nájdete na stránke https://uniba.sk/office365/.

Zamestnanci a denní doktorandi majú emailovú adresu v tvare meno.priezvisko@flaw.uniba.sk. Mail si môžu emaily skontrolovať cez program Microsoft Outlook, ktorý je nainštalovaný na všetkých počítačoch PraF UK, alebo cez webové rozhranie.

 

Informačný rozcestník https://moja.uniba.sk/

WiFi

Ďalšie informácie vrátane návodov na použitie, zistenia prihlasovacieho mena a hesla a rozmiestnenie hotspotov nájdete na stránke uniba.sk/wifi.

Oddelenie informačných technológií

Ester Bagiová

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 2107
507 NB

Ing. Adam Labuda

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
Vedúci oddelenia
+421 2 9012 9468
520NB

Ing. Matúš Muránsky

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
technik vo výpočtovej technike
+421 2 9012 2040
520NB

Ing. Dušan Paško

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
technik vo výpočtovej technike
+421 2 9012 2117
+421 2 9012 2127
507NB