Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Služby informačných technológií

E-mail

Študenti používajú univerzitné kontá Office365. Tvar e-mailovej adresy študentov je: univerzitnylogin@uniba.sk. Na prihlásenie do pošty stačí navštíviť adresu https://www.outlook.com/uniba.sk. Automatické presmerovanie na prihlasovaciu stránku Univerzity vyžaduje rovnaké prihlasovacie meno a heslo ako systém AIS2. Viac informácií nájdete na stránke http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/office-365.

Zamestnanci a denní doktorandi majú emailovú adresu v tvare meno.priezvisko@flaw.uniba.sk. Mail si môžu emaily skontrolovať cez program Microsoft Outlook, ktorý je nainštalovaný na všetkých počítačoch PraF UK, alebo cez webové rozhranie.

WiFi

Ďalšie informácie vrátane návodov na použitie, zistenia prihlasovacieho mena a hesla a rozmiestnenie hotspotov nájdete na stránke uniba.sk/wifi.

Oddelenie informačných technológií

Ester Bagiová

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9012 9311
507 NB

Ing. Adam Labuda

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
Vedúci oddelenia
+421 2 9012 9468
520NB

Ing. Matúš Muránsky

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
technik vo výpočtovej technike, i. n.
+421 2 9012 2040
520NB

Ing. Dušan Paško

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
technik vo výpočtovej technike, i. n.
+421 2 9012 2117
+421 2 9012 2127
507NB