Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Služby informačných technológií

E-mail

Študenti používajú univerzitné kontá Office365. Tvar e-mailovej adresy študentov je: univerzitnylogin@uniba.sk. Na prihlásenie do pošty stačí navštíviť adresu https://www.outlook.com/uniba.sk. Automatické presmerovanie na prihlasovaciu stránku Univerzity vyžaduje rovnaké prihlasovacie meno a heslo ako systém AIS2. Viac informácií nájdete na stránke http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/office-365.

Zamestnanci a denní doktorandi majú emailovú adresu v tvare meno.priezvisko@flaw.uniba.sk. Mail si môžu emaily skontrolovať cez program Microsoft Outlook, ktorý je nainštalovaný na všetkých počítačoch PraF UK, alebo cez webové rozhranie.

WiFi

Ďalšie informácie vrátane návodov na použitie, zistenia prihlasovacieho mena a hesla a rozmiestnenie hotspotov nájdete na stránke uniba.sk/wifi.

ASPI

Na počítačoch PraF UK je možné používať ASPI. Ikonka na spustenie ASPI je na ploche počítača po prihlásení. V prípade, že ikonku na ploche nemáte, alebo ASPI nejde spustiť, kontaktujte oddelenie informačných technológií na kl. 539, alebo v miestnosti 507 NB.

Nové ASPI

Od akademického roku 2016/2017 pre Vás naša fakulta a spoločnosť Wolters Kluwer s. r. o. pripravili novinku: prístup k právnemu informačnému systému ASPI cez internetový portál www.noveaspi.sk pre všetkých študentov fakulty za výrazne zvýhodnených podmienok.

V akademickom roku 2017/2018 získate online prístup k základnému balíku systému ASPI, ktorý zahŕňa formálne pramene práva tvoriace vnútroštátny právny poriadok Slovenskej republiky od roku 1918, a to všetky časové verzie rekonštruovaných úplných znení, dôvodové správy k všeobecne záväzným právnym predpisom, judikatúru československých a slovenských súdov publikovanú v oficiálnych publikačných nástrojoch, prípadne ďalšie súdne rozhodnutia, historickú judikatúru zo zbierok „Bohuslavova zbierka“ a „Vážneho zbierka“, vybrané digitalizované diela odbornej právnickej literatúry (bezplatne rozširované periodiká, prípadne aj iné periodiká, vybrané odborné monografie a komentáre).

Pre prístup je potrebné vykonať registráciu do systému (okrem prípadu ak ste sa registrovali v minulom akademickom roku).

Návod pre študentov na vytvorenie prístupu www.noveaspi.sk

Oddelenie informačných technológií

Ing. Adam Labuda

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
Vedúci oddelenia
+421 2 9012 9468
520NB

Ing. Dušan Paško

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
technik vo výpočtovej technike, i. n.
+421 2 9012 2117
507NB

Boris Schneider

Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou,
informatik
+421 2 9012 9539
520 NB