Služby informačných technológií

E-mail

Študenti používajú univerzitné kontá Office365. Tvar e-mailovej adresy študentov je: univerzitnylogin@uniba.sk. Na prihlásenie do pošty stačí navštíviť adresu https://www.outlook.com/uniba.sk. Automatické presmerovanie na prihlasovaciu stránku Univerzity vyžaduje rovnaké prihlasovacie meno a heslo ako systém AIS2. Viac informácií nájdete na stránke http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/office-365.

Zamestnanci a denní doktorandi majú emailovú adresu v tvare meno.priezvisko@flaw.uniba.sk. Mail si môžu emaily skontrolovať cez program Microsoft Outlook, ktorý je nainštalovaný na všetkých počítačoch PraF UK, alebo cez webové rozhranie.

WiFi

Ďalšie informácie vrátane návodov na použitie, zistenia prihlasovacieho mena a hesla a rozmiestnenie hotspotov nájdete na stránke uniba.sk/wifi.

ASPI

Na počítačoch PraF UK je možné používať ASPI. Ikonka na spustenie ASPI je na ploche počítača po prihlásení. V prípade, že ikonku na ploche nemáte, alebo ASPI nejde spustiť, kontaktujte oddelenie informačných technológií na kl. 539, alebo v miestnosti 507 NB.

Nové ASPI

Od akademického roku 2016/2017 pre Vás naša fakulta a spoločnosť Wolters Kluwer s. r. o. pripravili novinku: prístup k právnemu informačnému systému ASPI cez internetový portál www.noveaspi.sk pre všetkých študentov fakulty za výrazne zvýhodnených podmienok.

V akademickom roku 2017/2018 získate online prístup k základnému balíku systému ASPI, ktorý zahŕňa formálne pramene práva tvoriace vnútroštátny právny poriadok Slovenskej republiky od roku 1918, a to všetky časové verzie rekonštruovaných úplných znení, dôvodové správy k všeobecne záväzným právnym predpisom, judikatúru československých a slovenských súdov publikovanú v oficiálnych publikačných nástrojoch, prípadne ďalšie súdne rozhodnutia, historickú judikatúru zo zbierok „Bohuslavova zbierka“ a „Vážneho zbierka“, vybrané digitalizované diela odbornej právnickej literatúry (bezplatne rozširované periodiká, prípadne aj iné periodiká, vybrané odborné monografie a komentáre).

Pre prístup je potrebné vykonať registráciu do systému (okrem prípadu ak ste sa registrovali v minulom akademickom roku).

Návod pre študentov na vytvorenie prístupu www.noveaspi.sk

Oddelenie informačných technológií

Mgr. Michal Lenhart

Právnická fakulta UK, Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou
vedúci oddelenia, technický správca IIKS, fakultný správca AIS2
Telefón
02/592 44 468
0901 920 379
VoIP
11468
Miestnosť
520 NB
Poznámka
Počas dovolenky zastupuje Mgr. Ladislav Kovár (507NB).


Požiadavky na fakultného správcu AIS2 iba mailom na adresu ais2flaw.uniba.sk z univerzitnej mailovej adresy alebo osobne po telefonickom dohovore.
Publikačná činnosť

Mgr. Ladislav Kovár

Právnická fakulta UK, Oddelenie informačných technológií a vzťahov s verejnosťou
webmaster, IT technik
Telefón
02/592 44 539
Miestnosť
507 NB
Publikačná činnosť