Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právne informačné systémy

JUDIKATY.INFO a ZAKONY.JUDIKATY.INFO

Právnická fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zabezpečuje všetkým zamestnancom a študentom fakulty prístup k www.judikaty.info  a zakony.judikaty.info.

Informácie týkajúce sa prihlásenia do týchto právnych informačných systémov boli zaslané študentom a zamestnancom na ich fakultný mail.

V prípade ak ste takýto mail nedostali, prosím pozrite si Nevyžiadanú poštu (Junk Email).

BECK ONLINE

Univerzita Komenského v Bratislave (rektorát) zabezpečuje všetkým zamestnancom a študentom Právnickej fakulty prístup k právnemu informačnému systému:

BECK ONLINE SK 

BECK ONLINE CZ 

Prístup do BECK ONLINE SK a CZ je možný v rámci univerzitnej siete alebo v rámci vzdialeného prístupu.

 

1. Prístup cez univerzitnú sieť

Pre prihlásenie kliknite v pravom rohu Prihlásiť sa a následne Prihlásiť sa pomocou IP.

2. Vzdialený prístup

Návod dostupný TU.

Prihásenie pre študentov Ekonómia a Právo EUBA
Zašlite email z Vášho študentského účtu na helpdesk@flaw.uniba.sk. Následne po overení Vám bude vytvorený účet Beck-online.

ASPI

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zabezpečuje všetkým  zamestnancom a študentom fakulty prístup k Novému ASPI od spoločnosti Wolters Kluwer.

Nové ASPI nájdete na: https://www.noveaspi.sk/

Návod na registráciu pre študentov a zamestnancov bol zaslaný na ich fakultný mail. Pri registrácii je potrebné použiť fakultný mail.