Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právne informačné systémy

ASPI

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zabezpečuje všetkým  zamestnancom a študentom fakulty prístup k Novému ASPI od spoločnosti Wolters Kluwer.

Nové ASPI nájdete na: https://www.noveaspi.sk/

Návod na registráciu pre študentov a zamestnancov bol zaslaný na ich fakultný mail. Pri registrácii je potrebné použiť fakultný mail.

BECK ONLINE

Univerzita Komenského v Bratislave (rektorát) zabezpečuje všetkým zamestnancom a študentom fakulty prístup k právnemu informačnému systému BECK ONLINE, ktorý je dostupný na: https://www.beck-online.sk/.

Prístup do BECK ONLINE je možný v rámci univerzitnej siete.

Pre prihlásenie kliknite v pravom rohu Prihlásiť sa a následne Prihlásiť sa pomocou IP.

 

 

JUDIKATY.INFO a ZAKONY.JUDIKATY.INFO

Právnická fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zabezpečuje všetkým zamestnancom a študentom fakulty prístup k www.judikaty.info  a zakony.judikaty.info.

Informácie týkajúce sa prihlásenia do týchto právnych informačných systémov boli zaslané študentom a zamestnancom na ich fakultný mail.