Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Zasadnutie AS PraF UK26. 11. 2021

Zasadnutie sa uskutoční 01.12.2021 (streda) o 09:00 hod.

Pokyny k voľbám do ŠRVŠ09. 11. 2021

Vážené študentky a študenti, týmto si Vám dovoľujeme dať do pozornosti voľby delegátov Univerzity Komenského v Bratislave do Študentskej rady...

Pokyny k voľbám do ŠRVŠ09. 11. 2021

Vážené študentky a študenti, týmto si Vám dovoľujeme dať do pozornosti voľby delegátov Univerzity Komenského v Bratislave do Študentskej rady...

Pokyny k voľbám do ŠRVŠ09. 11. 2021

Vážené študentky a študenti, týmto si Vám dovoľujeme dať do pozornosti voľby delegátov Univerzity Komenského v Bratislave do Študentskej rady...

Vyhlásenie volieb delegátov do Študentskej rady vysokých...28. 10. 2021

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „AS PraF UK“) na základe uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského...

Zasadnutie AS PraF UK26. 10. 2021

Zasadnutie sa uskutoční 28.10.2021 (štvrtok) o 09:00 hod.

Zasadnutie AS PraF UK26. 10. 2021

Zasadnutie sa uskutoční 28.10.2021 (štvrtok) o 09:00 hod.

Zasadnutie AS PraF UK23. 09. 2021

Zasadnutie sa uskutoční 30.09.2021 (štvrtok) o 12:30 hod.

Zasadnutie AS PraF UK02. 06. 2021

Zasadnutie sa uskutoční 09.06.2021 (streda) o 09:00 hod.

Zasadnutie AS PraF UK26. 04. 2021

Zasadnutie sa uskutoční 28.04.2021 (streda) o 12:00 hod.