Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len "AS PraF UK") je orgánom akademickej samosprávy fakulty a jej samosprávnym zastupiteľským orgánom.

 

Zoznam členov AS PraF UK

 (volebné obdobie 7.5.2020 - 6.5.2022)

 

 

P r e d s e d a

 • doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.


P o d p r e d s e d a - za zamestnaneckú časť AS PraF UK

 • JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

 

P o d p r e d s e d a - za študentskú časť AS PraF UK

 • Bc. Matúš Mažáry

 

Ta j o m n í k

 • JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.

 

O v e r o v a t e l i a - za zamestnaneckú časť AS PraF UK

 • doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.
 • Mgr. Petra Uličná, PhD.

 

O v e r o v a t e l i a - za študentskú časť AS PraF UK

 • Viktória Andrásiová

 

Č l e n o v i a - za zamestnaneckú časť AS PraF UK

 • doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.
 • prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
 • doc. JUDr. Marek Domin, PhD.
 • Mgr. Martin Dufala, PhD.
 • doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.
 • doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illyová, PhD.
 • Mgr. Andrej Kolárik, PhD.
 • JUDr. Hana Kováčiková, PhD.
 • doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
 • Mgr. Petronela Luprichová, PhD.
 • doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.
 • doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
 • JUDr. Vladimír Minčič, PhD.
 • prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
 • Mgr. Peter Rakovský, PhD.
 • JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.
 • doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.
 • Mgr. Petra Uličná, PhD.

 

Č l e n o v i a - za študentskú časť AS PraF UK

 • Viktória Andrásiová
 • Vladimír Blahutiak
 • Matúš Brath
 • Filip Loffay
 • Bc. Matúš Mažáry
 • Ernest Mészáros
 • Mgr. Milan Sklenár
 • Bc. Erik Tóth
 • Mgr. Daniel Zigo