Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Výsledok doplňovacích volieb do AS PraF UK13. 12. 2019

Voľby sa uskutočnili dňa 11. decembra 2019 od 09:00 do 16:00

Zverejnenie kandidátov do Akademického senátu Univerzity...05. 12. 2019

Voľby sa uskutočnia dňa 11. decembra 2019 od 09:00 do 16:00 hod. v miestnosti č. 326 SB - Klub dekana

Výsledok volieb kandidáta na dekana PraF UK11. 10. 2018

Voľby sa uskutočnili dňa 10. októbra 2018 o 9:00 hod.

Výsledok volieb do Študentskej rady vysokých škôl04. 10. 2018

Voľby sa uskutočnili dňa 4. októbra 2016 od 13:00 do 18:00

Oznam o kandidátoch pre voľby dekana právnickej fakulty03. 10. 2018

Voľby sa uskutočnia dňa 10. októbra 2018 o 9:00 hod.

Oznam o kandidátoch pre voľby do AS PraF UK za...02. 10. 2018

Voľby sa uskutočnia dňa 4. októbra 2018 od 13:00 do 18:00

Doplnenie k Voľbám do Študentskej rady vysokých škôl26. 09. 2018

Predĺženie lehoty na podávanie návrhov kandidátov

Voľby delegátov do Študentskej rady vysokých škôl 12. 09. 2018

Voľby sa uskutočnia dňa 4. októbra 2018 od 13:00 do 18:00

Odpovede na dotazy študentov zaslané cez anonymný formulár20. 12. 2017

Viacero otázok sa týkalo učebných metód konkrétnych pedagógov. Vedenie presadzuje, aby pedagógovia mohli vyvíjať svoju činnosť na základe vlastného uváženia a...