Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Predsedníctvo

P r e d s e d a

  • JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

 

P o d p r e d s e d a - za zamestnaneckú časť AS PraF UK

  • JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

 

P o d p r e d s e d a - za študentskú časť AS PraF UK

  • Bc. Erik Ploth

 

Za overovateľov:

  • doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.

 

Ta j o m n í k

  • JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

 

Rokovania predsedníctva

(volebné obdobie máj 2018 - apríl 2020)

I. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (3.9.2018)

 

II. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (12.9.2018)

 

 

III. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (12.9.2018) per rollam

 

 

 

 

Rokovania predsedníctva

(volebné obdobie máj 2016 - apríl 2018)

IV. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (8.03.2018)

 

III. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (2.10.2017)

 

II. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (18.09.2017)

 

I. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (21.9.2016)

 

 

Rokovania predsedníctva

(volebné obdobie máj 2014 - apríl 2016)

XV. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (19.10.2015)

XIV. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (16.09.2015)

XIII. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (09.06.2015)

XII. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (08.04.2015)

XI. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (26.02.2015)

X. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (13.02.2015)

IX. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (02.02.2015)

VIII. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (27.11.2014)

VII. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (19.11.2014)

VI. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (11.11.2014)

V. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (28.10.2014)

IV. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (22.09.2014)

III. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (25.08.2014)

II. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (18.6.2014)

I. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (12.6.2014)