Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Predsedníctvo

P r e d s e d a

 • doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

 

P o d p r e d s e d a - za zamestnaneckú časť AS PraF UK

 • prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

 

P o d p r e d s e d a - za študentskú časť AS PraF UK

 • Šimon Gabčo

 

Z a  o v e r o v a t e ľ o v

 • prof. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.
 • prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.
 • Bc. Soňa Kašická

 

Ta j o m n í k

 • doc. JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.

 

 

Rokovania predsedníctva

(volebné obdobie jún 2023 - apríl 2026)

I. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (26.9.2023)

 

Rokovania predsedníctva

(volebné obdobie máj 2022 - máj 2024)

Uznesenia z rokovania predsedníctva AS PraF UK zo dňa 17.5.2023 sú dostupné TU:

  

   

  Rokovania predsedníctva

  (volebné obdobie máj 2020 - apríl 2022)

  I. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (15.2.2022)

  II. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (15.3.2022)

   

   

   

   III. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (22.3.2022)

   

   

  Rokovania predsedníctva

  (volebné obdobie máj 2018 - apríl 2020)

  I. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (3.9.2018)

   

  II. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (12.9.2018)

   

  III. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (12.9.2018) per rollam

   

   

  Rokovania predsedníctva

  (volebné obdobie máj 2016 - apríl 2018)

  IV. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (8.03.2018)

   

  III. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (2.10.2017)

   

  II. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (18.09.2017)

   

  I. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (21.9.2016)

   

  Rokovania predsedníctva

  (volebné obdobie máj 2014 - apríl 2016)

  XV. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (19.10.2015)

  XIV. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (16.09.2015)

  XIII. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (09.06.2015)

  XII. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (08.04.2015)

  XI. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (26.02.2015)

  X. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (13.02.2015)

  IX. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (02.02.2015)

  VIII. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (27.11.2014)

  VII. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (19.11.2014)

  VI. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (11.11.2014)

  V. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (28.10.2014)

  IV. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (22.09.2014)

  III. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (25.08.2014)

  II. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (18.6.2014)

  I. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (12.6.2014)