Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Predsedníctvo

P r e d s e d a

  • doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

 

P o d p r e d s e d a - za zamestnaneckú časť AS PraF UK

  • prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

 

P o d p r e d s e d a - za študentskú časť AS PraF UK

  • Bc. Viktória Andrásiová

 

Z a  o v e r o v a t e ľ o v

  • prof. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.
  • Mgr. Petra Uličná, PhD.
  • Soňa Kašická

 

Ta j o m n í k

  • doc. JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.

 

Rokovania predsedníctva

(volebné obdobie máj 2020 - apríl 2022)

I. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (15.2.2022)

II. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (15.3.2022)

 

 

 

 III. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (22.3.2022)

 

 

Rokovania predsedníctva

(volebné obdobie máj 2018 - apríl 2020)

I. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (3.9.2018)

 

II. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (12.9.2018)

 

III. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (12.9.2018) per rollam

 

 

Rokovania predsedníctva

(volebné obdobie máj 2016 - apríl 2018)

IV. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (8.03.2018)

 

III. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (2.10.2017)

 

II. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (18.09.2017)

 

I. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (21.9.2016)

 

Rokovania predsedníctva

(volebné obdobie máj 2014 - apríl 2016)

XV. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (19.10.2015)

XIV. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (16.09.2015)

XIII. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (09.06.2015)

XII. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (08.04.2015)

XI. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (26.02.2015)

X. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (13.02.2015)

IX. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (02.02.2015)

VIII. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (27.11.2014)

VII. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (19.11.2014)

VI. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (11.11.2014)

V. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (28.10.2014)

IV. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (22.09.2014)

III. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (25.08.2014)

II. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (18.6.2014)

I. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (12.6.2014)