Predsedníctvo

P r e d s e d a

  • JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

 

P o d p r e d s e d a - za zamestnaneckú časť AS PraF UK

  • JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

 

P o d p r e d s e d a - za študentskú časť AS PraF UK

  • Bc. Roman Bisták

 

Za overovateľov:

  • doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.

 

Ta j o m n í k

  • JUDr. Katarína Lenhartová, PhD.

 

Rokovania predsedníctva

(volebné obdobie máj 2016 - apríl 2018)

III. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (2.10.2017)

 

II. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (18.09.2017)

 

I. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (21.9.2016)

 

 

Rokovania predsedníctva

(volebné obdobie máj 2014 - apríl 2016)

XV. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (19.10.2015)

XIV. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (16.09.2015)

XIII. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (09.06.2015)

XII. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (08.04.2015)

XI. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (26.02.2015)

X. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (13.02.2015)

IX. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (02.02.2015)

VIII. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (27.11.2014)

VII. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (19.11.2014)

VI. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (11.11.2014)

V. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (28.10.2014)

IV. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (22.09.2014)

III. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (25.08.2014)

II. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (18.6.2014)

I. rokovanie Predsedníctva AS PraF UK (12.6.2014)