Zasadnutia a zápisnice

XII. zasadnutie AS PraF UK (28.11.2017)

 

XI. zasadnutie AS PraF UK (4.10.2017)

 

X. zasadnutie AS PraF UK (26.06.2017)

 

IX. zasadnutie AS PraF UK (14.06.2017)

 

VIII. zasadnutie AS PraF UK (26.04.2017)

 

VII. zasadnutie AS PraF UK (23.03.2017)

 

VI. zasadnutie AS PraF UK (28.02.2017)

 

V. zasadnutie AS PraF UK (8.02.2017)

 

IV. zasadnutie AS PraF UK (9.11.2016)

 

III. zasadnutie AS PraF UK (29.06.2016)

 

II. zasadnutie AS PraF UK (08.06.2016)

 

I. zasadnutie AS PraF UK (04.05.2016)

 

 

Zasadnutia AS PraF UK (volebné obdobie máj 2014- apríl 2016)

 

XIV. zasadnutie AS PraF UK (13.04.2016)

 

XIII. zasadnutie AS PraF UK (25.02.2016)

 

XII. zasadnutie AS PraF UK (15.02.2016)

 

XI. zasadnutie AS PraF UK (14.12.2015)

 

X. zasadnutie AS PraF UK (28.10.2015)

 

IX. zasadnutie AS PraF UK (30.09.2015)

 

VIII. zasadnutie AS PraF UK (22.06.2015)

 

VII. zasadnutie AS PraF UK (29.04.2015)

 

VI. zasadnutie AS PraF UK (12.03.2015)

 

V. zasadnutie AS PraF UK (11.02.2015)

 

IV. zasadnutie AS PraF UK (10.12.2014)

  

III. zasadnutie AS PraF UK (30.09.2014)

 

II. zasadnutie AS PraF UK (18.06.2014)

 

I. zasadnutie AS PraF UK (07.05.2014)

 

Iné

 

Zápisnice - archív