Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty a prednášky

Plán prednášok a STREAM

ZIMNÝ semester

Odkazy na prednášky zimného semestra na STREAMe

LETNÝ semester (vrátane odkazov na prednášky na STREAM-e):

Otázky a zoznamy právnych predpisov

Povinné predmety:

Priebežné hodnotenie (písomná časť):

 Zoznam odporúčaných právnych predpisov na skúšku z povinných predmetov

Povinne voliteľné predmety:

Výberové predmety:

Štátna skúška:

 

 

Témy záverečných prác

  • Témy bakalárskych prác a témy diplomových prác sú zverejňované prostredníctvom systému AIS; členovia KSEP preferujú tému po dohode so študentkou/študentom.
  • Témy a okruhy rigoróznych prác, resp. na základe dohody.