Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty a prednášky

Plán prednášok a STREAM

Odkazy na prednášky zimného semestra 2023/2024 na STREAMe

LETNÝ semester 2023/2024 (vrátane odkazov na prednášky na STREAM-e):

STARÉ PREDNÁŠKY:

ZIMNÝ semester (vrátane odkazov na prednášky na STREAM-e):

LETNÝ semester (vrátane odkazov na prednášky na STREAM-e):

Otázky a zoznamy právnych predpisov

Povinné predmety:

Priebežné hodnotenie (písomná časť):

 Zoznam odporúčaných právnych predpisov na skúšku z povinných predmetov

Povinne voliteľné predmety:

Výberové predmety:

Štátna skúška:

  • Štátna skúška pre študijné odbory PRV a PRV/x
  • Štátna skúška pre študijné odbory PRV16, PRVx16 a EaP (denné aj externé) / prezentácia (finálna verzia 29.3.2019; POZOR zmena 11-6-2019 - konanie č. 5: zmena z dôvodu odstránenia nejasnosti; POZOR zmena 14-6-2024 - upravené znenie konania č. 6 [06/24 sa toto konanie neskúša, skúša sa od 08/24]) 
  • v prípade nejasností kontaktuje zástupcu vedúceho katedry KSEP na matej.horvatflaw.uniba.sk  

Témy záverečných prác

  • Témy bakalárskych prác a témy diplomových prác sú zverejňované prostredníctvom systému AIS; členovia KSEP preferujú tému po dohode so študentkou/študentom.
  • Informácie o rigoróznom konaní sa nachádzajú TU.