Zamestnanci

Profesori

prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
profesorka/professor
Telefón
02/592 44 332
Miestnosť
315A SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: štvrtok - 16.00 - 17.00 hod.

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
profesor/professor
Telefón
02/592 44 229
Miestnosť
315A SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
pondelok-10.45-11.30 hod.
utorok-10.45-11.30 hod.
Publikačná činnosť

Docenti

doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
docent/associate professor
Telefón
02/592 44 276
Miestnosť
m. č. 318 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny: LS 2017/2018
Pondelok - 10.45-12.15 hod.
Pondelok - 16.45-17.30 hod.
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 520
Miestnosť
317 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny v letnom semestri akademického roku 2017/2018:
utorok: 15.15 - 16.00; štvrtok 11.00 - 11.40.
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 322
Miestnosť
316 SB
Poznámka
konzultačné hodiny:
streda 9.10 - 10.10
štvrtok 11.10 -12.10
Publikačná činnosť

doc. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
docent / associate professor
Telefón
02/592 44 322
Miestnosť
316 SB
Poznámka
Dňa 27.2.2018 sa konzultačné hodiny uskutočnia v čase od 8:30 do 9:30 hod.
Konzultačné hodiny:
Ut: 14:00 - 15:00 hod
Str: 8:00 - 9:00 hod
Individuálne je možné dohodnúť konzultačné hodiny mailom (vacok1uniba.sk) alebo telefonicky (09076
Publikačná činnosť

Odborní asistenti

Mgr. Martin Dufala, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 520
Miestnosť
317 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:

streda 13.45 - 14.25
štvrtok 16.00 - 16.40
Publikačná činnosť

JUDr. Matej Horvat, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 276
Miestnosť
318 SB
Poznámka
KH počas LS 2017/2018
pondelok: 10:00 - 10:40
utorok: 8:30 - 9:10
Publikačná činnosť

Mgr. Anton Martvoň, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
odborný asistent / assistant professor
Telefón
02/592 44 322
Miestnosť
316
Poznámka
Konzultačné hodiny: LS 2017/2018
pondelok - 13.00-13.40 hod.,
pondelok - 16.45-17.25 hod.
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Šmelková, PhD.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/592 44 276
Miestnosť
318 SB
Poznámka
konzultačné hodiny
utorok 13:00 - 13:45
štvrtok 12:15 -13:00
Publikačná činnosť

Interní doktorandi

Mgr. Lucia Čerňanová

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
Doktorand (2.dSPR3, denný)
Telefón
02/592 44 636
Miestnosť
310SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:

Štvrtok: 10.00- 10.45
(konzultácie možné po dohode mailom alebo osobne)Streda: 13:30 - 14:30
Publikačná činnosť

Mgr. Marianna Džačková

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
Doktorand (2.dSPR3, denný)
Telefón
02/592 44 636
Miestnosť
310 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 14.00-15.00
Publikačná činnosť

JUDr. Mária Havelková

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
Doktorand (3.dSPP, denný)
Telefón
02/592 44 636
Miestnosť
210 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny v letnom semestri:
Streda 10:00 - 10:40

Individuálne je možné dohodnúť konzultačné hodiny e-mailom

Mgr. Ľudovít Máčaj

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
Doktorand (1.dSPR3, denný)
Telefón
02/592 44 636
Miestnosť
310 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 10.45-11.45
Streda: 10.45-11.45
Publikačná činnosť

Mgr. Matúš Mesarčík, LL. M.

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
Doktorand (1.dSPR3, denný)
Telefón
02/592 44 114
Miestnosť
517 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny LS 2017/2018
Streda 16.00 - 16.40
Štvrtok 10.45 - 11.25
Publikačná činnosť

Mgr. Matúš Michalovič

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
Doktorand (3.dSPP, denný)
Telefón
02/592 44 636
Miestnosť
310 SB
Poznámka
Konzultačné hodiny:
Streda 13:00 - 14:00
Iný termín konzultácií je možné si dohodnúť osobne alebo prostredníctvom emailu.
Publikačná činnosť

JUDr. Ingrida Papáčová

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
Doktorand (2.dSPR3, denný)
Telefón
02/592 44 636
Miestnosť
310SB
Poznámka
Konzultačné hodiny LS 2017/2018:
Pondelok: 11:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 09:00
*konzultačné hodiny platia po dohode s vyučujúcim
Publikačná činnosť

Sekretariát

Renáta Martinkovičová

Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
secretary
Telefón
02/592 44 380
02/592 44 675
Miestnosť
315 SB, 615 NB
Poznámka
Konzultačné hodiny:

pondelok - KSEP - 9.00-11.00 hod., m. č. 315 SB

utorok - KTPSV - 9.00 - 11.00 hod., m. č. 615 NB

streda - KSEP - 9.00 - 11.00 hod., m. č. 315 SB

štvrtok - KTPSV - 9.00 - 11.00 hod., m. č. 615 NB
piatok - KSEP - 9.00-11.00

Zamestnanci čerpajúci materskú alebo rodičovskú dovolenku

JUDr. Zuzana Hamuľáková, PhD.

kontakt: zuzana.hamulakovaflaw.uniba.sk

JUDr. Veronika Munková, PhD.