Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Priebežné hodnotenie z predmetu Ústavné právo II (prenesená...02. 05. 2019

len študenti tretieho ročníka (denná forma štúdia)

Opravné priebežné hodnotenie z predmetu Ústavné právo...29. 04. 2019

študenti denného štúdia - Ekonómia a právo

Opravné priebežné hodnotenie predmetov Štátoveda a Ústavné...29. 04. 2019

študenti prvého a druhého ročníka (denná aj externá forma)

Opravné priebežné hodnotenie z predmetu Ústavné právo29. 04. 2019

študenti prvého a druhého ročníka (denná aj externá forma)

Absencie na povinných prednáškach z predmetu Ústavné právo15. 04. 2019

študenti prvého ročníka externého štúdia

Usmernenie k forme záverečnej skúšky z povinných predmetov...08. 04. 2019

forma záverečnej skúšky z povinných predmetov

Usmernenie k používaniu právnych predpisov na skúškach v...08. 04. 2019

právne predpisy na skúškach

Absolvovanie opakovane zapísaných („prenesených“) predmetov...06. 02. 2019

študenti denného aj externého štúdia