Aktuality

Zápis známok z predmetu Ústavné právo I a Štátoveda...23. 01. 2018

študenti externého štúdia

Zápis známok z predmetu Ústavné právo I (priebežne...05. 01. 2018

študenti druhého ročníka (denné štúdium)

Zápis známok z predmetu Štátoveda (priebežne aktualizovaný)05. 01. 2018

študenti prvého ročníka (denná forma)

Zápis známok z predmetov UGĽP (d), Konanie pred ÚS (d+e) -...05. 01. 2018

študenti denného a externého štúdia