Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Zápis známok z predmetu Štátoveda a Ústavné právo I...07. 01. 2019

študenti prvého ročníka (denná forma)

Štátoveda - opravné priebežné hodnotenia (denné a externé...20. 12. 2018

Študenti prvého ročníka, denné štúdium (všetky seminárne skupiny) a externé štúdium

Usmernenie k používaniu právnych predpisov na skúškach v...12. 11. 2018

Právne predpisy na skúškach

Absencie na povinných prednáškach z predmetu Volebné právo...08. 11. 2018

študenti externého štúdia

Priebežné hodnotenie pri opakovane zapísaných predmetoch...23. 10. 2018

študenti externého štúdia (druhý a tretí ročník)

Absencie na povinných prednáškach z predmetu Štátoveda22. 10. 2018

študenti prvého ročníka externého štúdia