Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Absencie na povinných sústredeniach (prednáškach) z...27. 09. 2019

Študenti prvého ročníka externého štúdia

Zmena miestnosti - seminár zo Štátovedy a prednáška z...24. 09. 2019

seminár doc. Domina, prednáška doc. Ľalíka

Zlúčenie seminárov zo Štátovedy22. 09. 2019

Štátoveda (denné štúdium) - semináre v utorok