Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Štátoveda 17.12. – semináre doc. Gibu - oznam16. 12. 2019

Štátoveda 17.12. – semináre doc. Gibu - oznam

Informácia k hodnoteniu priebežného hodnotenia zo Štátovedy15. 12. 2019

všetky seminárne skupiny, denné aj externé štúdium

Opravné priebežné hodnotenie z predmetu Štátoveda25. 11. 2019

študenti v dennej aj externej forme štúdia

Usmernenie k používaniu právnych predpisov na skúškach v...25. 11. 2019

právne predpisy na skúškach

Priebežné hodnotenie z predmetu Štátoveda pre EXTERNÝCH...21. 11. 2019

Štatoveda - externí študenti

Absolvovanie opakovane zapísaných („prenesených“) predmetov...21. 11. 2019

študenti denného aj externého štúdia

Absencie na povinných sústredeniach (prednáškach) z...27. 09. 2019

Študenti prvého ročníka externého štúdia