Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. JUDr. Marek Domin PhD.

Katedra ústavného práva
docent
+421 2 9012 2091
328 SB
Pondelok - 15:15 - 16:45
Pre konzultácie počas skúškového obdobia vopred kontaktovať e-mailom.

doc. JUDr. Marián Giba PhD.

Katedra ústavného práva
docent
+421 2 9012 9299
302 SB
Pondelok - 09:00 - 10:00

doc. JUDr. Peter Kresák CSc.

Katedra ústavného práva
docent
+421 2 9012 2047
303 SB
Pondelok - 13:45 - 14:15

doc. JUDr. Lívia Trellová PhD.

Katedra ústavného práva
docent
+421 2 9012 2054
302SB
Utorok - 11:00 - 12:15

JUDr. Milan Hodás PhD.

Katedra ústavného práva
odborný asistent
+421 2 9012 2048
303 SB
konzultačné hodiny: kontaktovať e-mailom.

Interní doktorandi

Mgr. Klaudia Bederková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
Doktorand(3.dUSP, denný)
+421 2 9012 2050
303SB
Štvrtok - 08:00 - 09:30

Mgr. Roman Lysina

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
Doktorand(1.dUSP3, denný)
+421 2 9012 9527
301 SB
Pondelok - 10:45 - 11:45

Mgr. Ondrej Ružička

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra ústavného práva
Doktorand(1.dUSP3, denný)
+421 2 9012 2111
301SB
Pondelok - 10:50 - 11:50

Sekretariát

Nikoleta Hanáková

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov
odborný sekretár, sekretárka, i. n.
+421 2 9012 9338
306A SB
Piatok - 07:30 - 14:00
Pondelok - 07:30 - 16:00
Štvrtok - 07:30 - 16:00
Utorok - 07:30 - 16:00
Streda - 07:30 - 15:30