Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.

Katedra ústavného práva,
profesor vysokoškolský, univerzitný
301SB
vždy vopred kontaktovať mailom
Streda10:00 – 11:00

doc. JUDr. Marián Giba, PhD.

Katedra ústavného práva,
docent
+421 2 9012 9299
302 SB
Konzultačné hodiny možné aj podľa dohody
Streda08:30 – 09:10

doc. JUDr. Milan Hodás, PhD.

Katedra ústavného práva,
odborný asistent
+421 2 9012 2048
303 SB
konzultačné hodiny: kontaktovať e-mailom.
Pondelok10:45 – 11:45

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.

Katedra ústavného práva,
docent
+421 2 9012 2054
303 SB
Konzultácie vždy podľa predchádzajúcej dohody emailom
Utorok10:45 – 11:45

JUDr. Stanislav Gaňa, PhD.

Katedra ústavného práva,
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9012 9299
302 SB
Konzultácie vždy podľa predchádzajúcej dohody e-mailom.
Štvrtok14:00 – 15:00

Interní doktorandi

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam

Sekretariát

Zlata Senková

Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
sekretárka
+421 2 9012 2088
208 SB