Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kódy na prihlasovanie do Teams

:::  Prihlasovanie do teamov aplikácie Microsoft Teams pre letný semester ak. r. 2023/2024  :::

 

Ústavné právo - externé štúdium

- kód na prihlásenie je "tryp0dr"

 

Ochrana základných práv - externé štúdium

- kód na prihlásenie je "piw1t05"

 

ostatné predmety

- študentov do teamov slúžiacich najmä na nahrávanie zadaní zaraďujú vyučujúci

 

 

:::  Prihlasovanie do teamov aplikácie Microsoft Teams pre zimný semester ak. r. 2023/2024  :::

 

Štátoveda - externé štúdium

- kód na prihlásenie je "nq5b0eh"

 

Teória a prax legislatívy - externé štúdium

- kód na prihlásenie je "0ne2qkr"

 

ostatné predmety

- študentov do teamov slúžiacich najmä na nahrávanie zadaní zaraďujú vyučujúci