Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kódy na prihlasovanie do Teams

:::  Prihlasovanie do teamov aplikácie Microsoft Teams pre zimný semester ak. r. 2022/2023  :::

 

Štátoveda - externé štúdium

- kód na prihlásenie je "j3xtsm4"

 

ostatné predmety

- študentov do teamov slúžiacich najmä na nahrávanie zadaní zaraďujú vyučujúci