Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Informácie o podmienkach absolvovania predmetov

::::::::::  LETNÝ SEMESTER 2023/2024 ::::::::::

(priebežne sa aktualizuje/dopĺňa)

 

program Právo

Ochrana základných práv (denné štúdium)

Ochrana základných práv (externé štúdium)

Politológia pre právnikov (denné štúdium)

Ústavné právo (denné štúdium)

Ústavné právo (externé štúdium)

 

program Ekonómia a právo

Ústavné právo (denné štúdium)

 

program Právo v anglickom jazyku

Porovnávacie ústavné právo / Comparative Constitutional Law (denné štúdium)

 

Ďalšie podmienky absolvovania predmetov vyučovaných Katedrou ústavného práva vyplývajú z informačných listov jednotlivých predmetov a zo Študijného poriadku Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Preto ich na tomto mieste neuvádzame, len zdôrazňujeme, že platia v plnom rozsahu.

 

 

::::::::::  ZIMNÝ SEMESTER 2023/2024 ::::::::::

 

program Právo

Štátoveda (denná forma)

Štátoveda (externá forma)

Teória a prax legislatívy (denná forma)

Teória a prax legislatívy (externá forma)

Volebné právo a volebné systémy (denná forma)

 

program Právo v anglickom jazyku

Ľudské práva (Human Rights) (denná forma)

 

program Ekonómia a právo

Teória a prax legislatívy (denná forma)

 

program Manažment a právo v anglickom jazyku

Komparatívne ústavné a trestné právo (Comparative Constitutional and Criminal Law) (denná forma)

 

Ďalšie podmienky absolvovania predmetov vyučovaných Katedrou ústavného práva vyplývajú z informačných listov jednotlivých predmetov a zo Študijného poriadku Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Preto ich na tomto mieste neuvádzame, len zdôrazňujeme, že platia v plnom rozsahu.

 

 

::::::::::  LETNÝ SEMESTER 2022/2023 ::::::::::

 

program Právo

Ústavné právo - denná forma

Ústavné právo - externá forma

Ochrana základných práv - denná forma

Ochrana základných práv - externá forma

Politológia pre právnikov - denná forma

 

program Ekonómia a právo

Ústavné právo - Ekonómia a právo (denná forma)

 

program Právo v anglickom jazyku

Porovnávacie ústavné právo (Comparative Constitutional Law)

 

Ďalšie podmienky absolvovania predmetov vyučovaných Katedrou ústavného práva vyplývajú z informačných listov jednotlivých predmetov a zo Študijného poriadku Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Preto ich na tomto mieste neuvádzame, len zdôrazňujeme, že platia v plnom rozsahu.

 

 

::::::::::  ZIMNÝ SEMESTER 2022/2023 ::::::::::

 

program Právo

- Štátoveda (denní)

- Štátoveda (externí)

- Teória a prax legislatívy (denní)

- Teória a prax legislatívy (externí)

- Konanie pred ústavným súdom

- Volebné právo a volebné systémy

 

program Právo v anglickom jazyku

- Ľudské práva (Human Rights)

 

program Ekonómia a právo

- Teória a prax legislatívy (denní)

 

program Manažment a právo

- Komparatívne ústavné a trestné právo (Comparative Constitutional and Criminal Law)

 

Ďalšie podmienky absolvovania predmetov vyučovaných Katedrou ústavného práva vyplývajú z informačných listov jednotlivých predmetov a zo Študijného poriadku Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Preto ich na tomto mieste neuvádzame, len zdôrazňujeme, že platia v plnom rozsahu.

 

 

Online prednášky

:::::  Prednášky určené pre letný semester ak. r. 2023/2024  :::::

Odkazy (linky) na prednášky budú priebežne budú dopĺňané.

 

Ústavné právo

1) Ústavný vývoj SR (22. 2. 2024) | nový link

2) Pojem, predmet a pramene ústavného práva (29. 2. 2024) | nový link

3) Ústava SR a jej základné princípy (7.3. 2024) | nový link

4) Ústavné základy štátneho zriadenia (14. 3. 2024) | nový link

5) Základné práva a slobody v SR (21. 3. 2024) | nový link

6) Zákonodárna moc v SR (4. 4. 2024) | nový línk

7) Prezident SR (11. 4. 2024) | nový link

...

 

Ochrana základných práv

1) Teoretický základ ľudských práv (19. 2. 2024) | nový link

2) Nadnárodné systémy ochrany práv a slobôd (26. 2. 2024) | nový link

3) Právo na život (4. 3. 2024) | nový link

4) Zákaz mučenia (11. 3. 2024) | nový link

5) Osobná sloboda (18. 3. 2024) | nový link

6) Právo na spravodlivý proces (občianske konanie) (25. 3. 2024) | nový link

7) Právo na spravodlivý proces (trestné konanie) (8. 4. 2024) | prednáška sa neuskutoční, link na staršiu prednášku

...

 

Politológia pre právnikov

1) Organizačné pokyny. Politológia a politika (20. 2. 2024) | nový link

2) Politické ideológie I. (27. 2. 2024) | nový link

3) Politické ideológie II. (5. 3. 2024) | nový link

4) Politické ideológie III. (12. 3. 2024) | nový link

5) Politický systém a politický režim (19. 3. 2024) | nový link

6) Demokracia (26. 3. 2024) | nový link

7) Voľby a volebné systémy I. (9. 4. 2024) | nový link

...

 

 

 

:::::  Prednášky určené pre zimný semester ak. r. 2023/2024  :::::

 

Štátoveda

1) Úvod do štúdia štátovedy. Štát a jeho znaky (18. 9. 2023) link

2) Teória suverenity (25. 9. 2023) | link

3) Forma štátu. Forma vlády (3. 10. 2023) | link

4) Štátne zriadenie. Štátny režim (10. 10. 2023) | link

5) Konštitucionalizmus (16. 10. 2023) | link

6) Jednotlivec, spoločnosť a štát (23. 10. 2023) | link

7) Demokracia. Priama demokracia (31. 10. 2023) - prednáška sa z dôvodu voľna nekoná - odkaz na staršiu prednášku s rovnakou témou | link

8) Reprezentatívna demokracia, voľby a volebné systémy (7. 11. 2023) | link

9) Hlava štátu ako ústavný inštitút (14. 11. 2023) | link

10) Súdna moc (21. 11. 2023) | link

11) Samospráva (28. 11. 2023) | link

12) Orgány ochrany práva (12. 12. 2023) - prednáška sa z objektívnych dôvodov nekoná - odkaz na staršiu prednášku s rovnakou témou | link

 

Teória a prax legislatívy

1) Legislatíva v systéme práva (18. 9. 2023) | link

2) Ústavný, zákonný a podzákonný rámec legislatívneho procesu. Legislatívne inštitúcie (25. 9. 2023) | link

3) Základy legislatívnej techniky (2. 10. 2023) - prednáška sa zo zdravotných dôvodov nekonala - odkaz na staršiu prednášku s rovnakou témou link

4) Predprípravná a prípravná etapa legislatívneho procesu (9. 10. 2023) | link

5) Schvaľovacia etapa legislatívneho procesu (16. 10. 2023) | link

6) Písanie právneho predpisu (23. 10. 2023) | link

7) Promulgačná etapa legislatívneho procesu (6. 11. 2023) | link

8) Tvorba vykonávacích právnych predpisov (13. 11. 2023) | link

9) Legislatívny proces na úrovni územnej samosprávy (20. 11. 2023) | link

10) Kontrola tvorby právnych predpisov (27. 11. 2023) | link

11) Legislatíva a Európska únia (4. 12. 2023) - prednáška sa z objektívnych dôvodov nebude konať - odkaz na staršiu prednášku s rovnakou témou | link

12) Problémy normotvorby (11. 12. 2023) | link

 

Volebné právo a volebné systémy

1) Organizačné pokyny. Pojem a význam volieb a volebného práva (18. 9. 2023) | link

2) Volebný systém. Väčšinové volebné systémy (25. 9. 2023) | link

3) Gerrymandering. Proporcionálne volebné systémy (2. 10. 2023) | link

4) Zmiešané volebné systémy. Pramene volebného práva SR. Ústavné princípy volebného práva (9. 10. 2023) | link

5) Ústavné princípy volebného práva /pokračovanie/ (16. 10. 2023) | link

6) Podmienky volebného práva a prekážky jeho výkonu. Všeobecná úprava organizácie a priebehu volieb (6. 11. 2023) | link

7) Všeobecná úprava organizácie a priebehu volieb /pokračovanie/ | link

8) Voľby do Národnej rady SR. Voľby do Európskeho parlamentu (20. 11. 2023) | link

9) Voľby prezidenta SR. Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta. Voľby do orgánov územnej samosprávy (27. 11. 2023) | link

10) Voľby do orgánov územnej samosprávy /pokračovanie/. Volebná kampaň (4. 12. 2023) | link

11) Volebná kampaň /pokračovanie/. Kontrola ústavnosti a zákonnosti volieb (11. 12. 2023) | link

Bonusová prednáška prof. D. Schultza (Hamline University, USA) na tému Voľby prezidenta USA (23. 10. 2023) | link

 

 

 

:::::  Prednášky určené pre letný semester ak. r. 2022/2023  :::::

 

Ústavné právo (program "Právo")

1) Ústavný vývoj SR | nový link

2) Pojem, predmet a pramene ústavného práva SR | nový link

3) Ústava SR a jej základné princípy | nový link

4) Ústavné základy SR (št. zriadenie, št. občianstvo, št. symboly) | nový link

5) Základné práva a slobody v Ústave SR | nový link

6) Zákonodarná moc v Ústave SR | nový link

7) Prezident SR | nový link

8) Vláda SR | nový link

9) Voľby a volebné právo v SR | nový ink

10) Súdna moc v SR | nový link

11) Územná samospráva v SR | nový link

12) Orgány ochrany práva | nový link

13) Aktuality v ústavnom práve nový link

 

Ochrana základných práv

1) Teoretický základ ľudských práv | nový link

2) Nadnárodné systémy ochrany práv a slobôd s dôrazom na Európsky dohovor | nový link

3) Právo na život | nový link

4) Zákaz mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania | nový link

5) Osobná sloboda a bezpečnosť | nový link

6) Právo na spravodlivý proces (občianskoprávne konanie) | nový link

7) Právo na spravodlivý proces (trestné konanie) | nový link

8) Právo na súkromný a rodinný život | nový link

9) Sloboda myslenia, svedomia a náboženského myslenia | nový link

10) Sloboda prejavu, zhromažďovanie a združovanie | nový link

11) Demokratické politické práva (petičné, volebné a právo na prístup k verejným funkciám), rovnosť a práva národnostných menšín | nový link

12) Vlastnícke právo, hospodárske, sociálne a kultúrne práva | nový link

13) Interakcia medzi Dohovorom, ústavným právom SR a právom EÚ | nový link

 

Politológia pre právnikov

1) Organizačné pokyny, Politológia a politika | nový link

2) Politické ideológie I. | nový link

3) Politické ideológie II. | nový link

4) Politické ideológie III. | nový link

5) Politický systém, Politický režim | nový link

6) Demokracia | nový link

7) Voľby a volebné právo I. | nový link

8) Voľby a volebné systémy II. | nový link

9) Voľby a volebné systémy III. | nový link

10) Politické strany I. | nový link

11) Politické strany II. | nový link

 

 

 

:::::  Prednášky určené pre zimný semester ak. r. 2022/2023  :::::

 

Štátoveda

1) Úvod do štúdia Štátovedy; Štát a jeho znaky  Stream

2) Teória suverenity  Stream

3) Forma štátu; Štátne zriadenie  Stream

4) Forma vlády; Štátny režim  Stream

5) Konštitucionalizmus  Stream

6) Jednotlivec, štát a spoločnosť  Stream

7) Demokracia; Priama demokracia  Stream

8) Voľby a volebné systémy  Stream

9) Hlava štátu ako ústavný inštitút  Stream

10) Súdna moc  Stream

11) Ústavnoprávna povaha Európskej únie  Stream

12) Samospráva  Stream

13) Orgány ochrany práva  Stream

 

Teória a prax legislatívy (program "Právo" aj "Ekonómia a právo")

1) Legislatíva v systéme práva (úvodná prednáška)  Stream1  Stream2

2) Ústavný, zákonný a podzákonný rámec legislatívneho procesu  Stream

3) Legislatívne inštitúcie  Stream

4) Základy legislatívnej techniky  Stream

5) Predprípravná etapa legislatívneho procesu, prípravná etapa legislatívneho procesu  Stream

6) Schvaľovacia etapa legislatívneho procesu, zákonodarný proces v NR SR  Stream

7) Písanie právneho predpisu  Stream

8) Promulgačná a edičná etapa legislatívneho procesu  Stream

9) Tvorba vykonávacích právnych predpisov  Stream

10) Legislatívny proces na úrovní obcí a VÚC  Stream

11) Kontrola tvorby právnych predpisov  Stream

12) Legislatíva a Európska únia  Stream

13) Problémy normotvorby  Stream

 

Konanie pred Ústavným súdom SR

1) Úvodná prednáška / Ústavné súdnictvo | nový link

2) Ústavný súd SR | nový link

3) Postavenie sudcu Ústavného súdu | nový link

4) Základy konania pred Ústavným súdom | nový link

5) Rozhodnutia Ústavného súdu | nový link

6) Konanie o súlade právnych predpisov | nový link

7) Konanie o výklade Ústavy a ústavných zákonov | nový link

8) Konanie o ústavných sťažnostiach | nový link1  nový link2

9) Volebné súdnictvo | nový link1  nový link2

10) Konanie o rozpustení politickej strany | nový link

11) Konanie pred ESĽP | nový link

 

Volebné právo a volebné systémy

Prednášky budú prebiehať  kontaktne podľa rozvhu. Staršie prednášky sú dostupné tu:

1) Organizačné pokyny; Pojem a význam volieb a volebného práva  Stream

2) Pojem "volebný systém" a ich klasifikácia; Väčšinové volebné systémy  Stream

3) Gerrymandering; Proporcionálne volebné systémy; Zmiešané volebné systém  Stream

4) Vývoj volebného práva v SR; Pramene volebného práva v SR  Stream

5) Ústavné princípy volieb a volebného práva v SR  Stream

6) Podmienky volebného práva a prekážky jeho výkonu  Stream

7) Všeobecná úprava organizácie a priebehu volieb v SR I  Stream

8) Všeobecná úprava organizácie a priebehu volieb v SR II  Stream

9) Voľby do Národnej rady SR; Voľby do Európskeho parlamentu  Stream

10) Voľby prezidenta SR; Voľby do orgánov územnej samosprávy  Stream

11) Volebná kampaň  Stream

12) Kontrola ústavnosti a zákonnosti volieb; Príklad praktického prípadu na skúšku  Stream

13) Zmeny vo volebnom práve účinné od r. 2022 (bonus) Stream

14) Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR - paradoxné výsledky (bonus)  Stream

 

 

Sylaby

 

Povinné predmety:

 

Povinne voliteľné predmety

 

Výberové predmety

 

 

Otázky

Postupové skúšky

Všetky otázky sú platné aj pre ak. r. 2023/2024.

 

Povinné predmety

 

Povinne voliteľné predmety

 

Výberové predmety

 

Štátna skúška

 

Rigorózna skúška

Témy záverečných prác

 

Témy bakalárskych a diplomový prác sa v zmysle platných vnútorných predpisov PF UK dohadujú so študentmi individuálne (prvé kolo prihlasovania), resp. sa neskôr zverejňujú v systéme AIS (druhé kolo prihlasovania).

 

Témy rigoróznych prác sú sú zverejnené v systéme AIS. Po dohode je však možné spracovať rigoróznu prácu aj na inú (vlastnú) tému.