Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Sylaby

Zadanie na semináre z povinného predmetu ÚSTAVNÉ PRÁVO počas prerušenia prezenčnej výučby č. 3 - (30. 3. - 4. 4. 2020)

 

Zadanie na semináre z povinného predmetu ÚSTAVNÉ PRÁVO počas prerušenia prezenčnej výučby č. 2 - (23. 3. - 28. 3. 2020)

 

Zadanie na semináre z povinného predmetu ÚSTAVNÉ PRÁVO počas prerušenia prezenčnej výučby č. 1 - (9. 3. - 21. 3. 2020)

 

Povinné predmety:

 

Povinne voliteľné predmety

 

Výberové predmety

 

Prezentácie k prednáškam z predmetu Politológia pre právnikov (vrátane prednášok zrušených z dôvodu prerušenia prezenčnej formy štúdia) nájdete tu:

https://marekdomin.webnode.sk/vyucba/

Počnúc prednáškou, ktorá bola plánovaná na 26. 3. 2020, budú prednášky, až do skončenia prerušenia kontaktnej výučby, nahrávané a dostupné v archíve.

Otázky

Postupové skúšky

 

Povinné predmety

 

Povinne voliteľné predmety

 

Výberové predmety

 

Štátna skúška

 

Rigorózna skúška

Témy záverečných prác