Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Najnovšie publikačné výstupy

Monografie a učebnice členov Katedry ústavného práva

DOMIN, M. - BUJŇÁK, V.: Zákon o politických stranách a politických hnutiach. Komentár (2019)
ĽALÍK, M. - ĽALÍK, T.: Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky. Komentár (2019)
GIBA, M. a kol.: Ústavné právo (2019)
DOMIN,M.: Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani. Komentár (2019)
DOMIN, M.: Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie (2018)
DOMIN, M.: Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Komentár (2018)
HODÁS, M.: Dopady normotvorby Európskej únie na normotvorbu členského štátu Európskej únie z hľadiska legislatívnej techniky a normotvorných procesov (2018)
TRELLOVÁ, L.: Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy (2018)
GIBA, M.: Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku (2017)
DOMIN, M.: Volebné právo a volebné systémy (2017)
CIBULKA, Ľ. a kol.: Štátoveda (2017)
DOMIN, M. - HODÁS, M. - KORPÁŠ, E. - PRÍBELSKÝ, P.: Repetitórium ústavného práva (2017)
KROŠLÁK, D. a kol.: Ústavné právo (2016)
HODÁS, M.: Historický vývoj ľudských práv a ústavného štátu (2016)
ĽALÍK, T.: Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii (2015)
CIBULKA, Ľ. a kol.: Ústavné právo. Ústavný systém Slovenskej republiky (2014)