Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Najnovšie publikačné výstupy

30 rokov Ústavy Slovenskej republiky

 

BUJŇÁK, V. (ed.): 30 rokov Ústavy Slovenskej republiky: skúsenosti a perspektívy v dobrom aj zlom počasí. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022.

Zborník je výstupom projektov VEGA č. 1/0824/21 – „Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas krízových situácií: aktuálne možnosti, limity a možné riešenia“ a VEGA č. 1/0585/21 – „Obmedzovanie ľudských práv v riadnych a mimoriadnych situáciách“, riešených na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

Príspevky boli prednesené na konferencii Bratislavské právnické fórum 2022, ktorá bola organizovaná v dňoch 12. – 13. septembra 2022 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Plný text zborníku dostupný tu.

Ústavný systém Slovenska počas krízových situácií

 

GIBA, M. a kol.: Ústavný systém Slovenska počas krízových situácií: Možnosti, limity a riešenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022.

Kolektívna monografia predstavujúca výstup z projektu VEGA č. 1/0824/21 "Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas krízových situácií: aktuálne možnosti, limity a možné riešenia". Spracovaniu monografie predchádzala medzinárodná vedecká konferencia konaná s podporou Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky 20. apríla 2022 v priestoroch Národnej rady.

Plný text monografie dostupný tu.

 

 

Prehľad ďalších publikačných výstupov