Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne oznamy !!!

:::   Oznamy ku skúškovému obdobiu LS 2022/2023   :::

- Všetky termíny skúšok (aj opravných termínov priebežných hodnotení) sú nahodené v systéme AIS. Prihlasovanie na termíny prebehne podľa intervalov určených opatrením dekana.

- Na opravné termíny priebežného hodnotenia z predmetov Ústavné právo, Ochrana základných práv a Štátoveda (v oboch formách štúdia) sa prihlasuje prostredníctvom systému AIS.

- Podrobné pokyny ku skúškovému obdobu LS 2022/2023 (akt. 4. 5. 2023)

 

 

:::   Všeobecné oznamy   :::

automatické uznávanie priebežného hodnotenia

 

 

:::   Diplomový seminár k záverečným prácam   :::

- oznam o diplomovom seminári pre študentov, ktorí majú na KÚP bakalársku alebo diplomovú prácu (apríl 2022)