Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne oznamy !!!

:::   Oznamy ku skúškovému obdobiu LS 2023/2024   :::

- Všetky termíny skúšok (aj opravných termínov priebežných hodnotení) sú nahodené v systéme AIS. Prihlasovanie na termíny prebehne podľa intervalov určených príkazom dekana.

- Na opravné termíny priebežného hodnotenia z predmetov Ústavné právo, Ochrana základných práv a Štátoveda (v oboch formách štúdia) sa prihlasuje prostredníctvom systému AIS.

- Podrobné pokyny ku skúškovému obdobu LS 2023/2024

 

 

:::   Všeobecné oznamy   :::

automatické uznávanie priebežného hodnotenia

 

 

:::   Diplomový seminár k záverečným prácam   :::

- oznam o diplomovom seminári pre študentov, ktorí majú na KÚP bakalársku alebo diplomovú prácu (apríl 2022)