Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne oznamy !!!

Oznamy ku skúškovému obdobiu LS 2021/2022

- opravné termíny priebežného hodnotenia (všetky predmety) (aktualizácia - nový termín PH zo Štátovedy a zmena miestnosti- 26. 5. 2022)

- pokyny k spôsobu skúšania v skúškovom období LS 2021/2022 (aktualizácia o predpisy z OZP - 13. 5. 2022)

 

Diplomový seminár k záverečným prácam

- oznam o diplomovom seminári pre študentov, ktorí majú na KÚP bakalársku alebo diplomovú prácu (apríl 2022)

 

Všeobecné oznamy

- automatické uznávanie priebežného hodnotenia