Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Materiály na stiahnutie

Program konferencie ŠVOČ 2023 (23. 6. 2023)

 

Smernica dekana č. 3/2018

Poznámka: Táto smernica sa vzťahuje na práce ŠVOČ odovzdávané a prihlasované do súťaže v akademickom roku 2022/2023, okrem spôsobu odovzdania práce, na ktorý sa už vzťahuje smernica č. 3/2023 (pozri nižšie).

Smernica dekana č. 3/2023

Poznámka: Táto smernica sa vzťahuje vo vzťahu k prácam ŠVOČ odovzdávaným a prihlasovaným do súťaže v akademickom roku 2022/2023 len v rozsahu úpravy spôsobu odovzdania práce (ostatné otázky - obsahové náležitosti, formálne náležitosti, rozsah a pod. upravuje smernica č. 3/2018).

 

Špecifikácia požiadaviek prác ŠVOČ

Licenčná zmluva

Tlačivo na odovzdanie práce 2023 - vo formáte .docx

Tlačivo na odovzdanie práce 2023 - vo formáte PDF

 

Prezentácia z odborného semináru k písaniu prác ŠVOČ:

Formálna úprava odborných prác