Aktuality

V pondelok 20. 11. 2017 o 15.30 hod. sa uskutočnil odborný seminár k písaniu záverečných prác, zameraný na tieto témy:

I. ako pracovať so zdrojmi: Ako a kedy sa cituje? Aké typy informačných zdrojov poznáme? Aké knižnice sú vám 
k dispozícii a aké poskytujú služby?
II.ako pracovať s faktami a kontextom: Ako odlíšiť fakty od kontextuálnej interpretácie a "poznania"?
III. praktické tipy na formálnu úpravu práce: Aká má 
byť štruktúra práce? Ako majú vyzerať bibliografické odkazy? Ako si najlepšie poradiť s formátovaním 
vo worde?
IV. v akých právnických časopisoch možno publikovať?

 

Uvedenými témami účastníkovi previedli lektori, ktorými boli pán docent Lysý a pani magisterka Čipková.

 

Tu nájdete prezentácie:

- k téme práca so zdrojmi (doc. lysý)

- k formálnej úprave práce (Mgr. Čipková).

VYHLÁSENIE IX. ročníka ŠVOČ 2017/201801. 10. 2017

Termín pre odovzdanie prác: do 12. marca 2018

Česko- slovenská právnická súťaž 201610. 03. 2016

22.-23. septembra 2016