Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zborníky ŠVOČ

Zborník príspevkov z „Česko – slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu“ za akademický rok 2014/2015 organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 10.- 11. septembra 2015

 

Študentská vedecká odborná činnosť 2021 : Zborník príspevkov

Zborník príspevkov z konferencie ŠVOČ Bratislava, 4. jún 2021 (XII. ročník ŠVOČ na PraF UK)

 

Zborník príspevkov z  „Česko – slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu za akademický rok 2014/2015