Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Motivácia - odmeňovanie študentov

MOTIVÁCIA - ODMEŇOVANIE ŠTUDENTOV, KTORÍ SA ZAPOJA DO ŠVOČ 2022/2023

  1. finančné ceny pre študentov, ktorí sa umiestnia na oceňovaných miestach, a to v podobe jednorazového mimoriadneho štipendia, udeľovaného Právnickou fakultou UK,

  2. vecné ceny v podobe knižných publikácií od vydavateľstva Wolters Kluwer pre študentov, ktorí sa umiestnia na oceňovaných miestach,

  3. certifikáty o účasti v ŠVOČ pre všetkých študentov, ktorí postúpili na Konferenciu ŠVOČ,

  4. bodové zvýhodnenie pri udeľovaní internátu a výberovom konaní na mobilitu Erasmus poskytované všetkým študentom, ktorí sa do súťaže aktívne zapoja,

  5. účasť víťaza príslušnej kategórie alebo sekcie ŠVOČ na vedeckých konferenciách, ktorých organizátorom je Právnická fakulta UK (napr. Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Míľníky práva v stredoeurópskom priestore, Česko-slovenské kolo ŠVOČ),

  6. ďalšie motivačné zvýhodnenia.