Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
tajomník Alumni klubu
e-mail: ondrej.laciakflaw.uniba.sk

Mgr. Michaela Kahounová
odborná referentka Alumni klubu
telefón: 02/9012 9306
e-mail: michaela.kahounovaflaw.uniba.sk         

Alumni klub PraF UK
Šafárikovo nám. č. 6
P. O. BOX 313
810 00 Bratislava 1