Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slovo dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

Vážené absolventky, vážení absolventi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,

je pre mňa veľkou cťou a potešením, že vás môžem privítať na webstránke Alumni klubu našej Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Naša Alma Mater má dlhú a bohatú históriu, ktorá siaha až do roku 1921. Od tej doby sme vychovali tisíce kvalitných právnikov, ktorí svojou prácou, zodpovednosťou a etikou prispievajú k budovaniu právneho štátu a spravodlivosti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Je to vďaka našim absolventom, že máme takú významnú pozíciu v oblasti práva. Vaša odbornosť, skúsenosti a prax sú pre nás vzácnym pokladom, ktorý by sme chceli uchovať, ďalej rozvíjať a poskytovať ho budúcim generáciám. Preto by som chcel touto cestou pozvať všetkých našich absolventov, ktorí sú ochotní podeliť sa s nami o svoje skúsenosti a nápady, aby sa pridali k nášmu Alumni klubu.

Alumni klub nám dáva jedinečnú príležitosť na udržanie a rozšírenie našej siete kontaktov, na podporu budúcich študentov či kolegov a na diskusiu o aktuálnych témach v oblasti práva a právneho štátu. Taktiež vám ponúkame možnosť byť informovaní o najnovších udalostiach a zmenách v oblasti práva a súdnictva, ktoré sú pre nás všetkých veľmi dôležité.

Rád by som zdôraznil, že naša fakulta je otvorená novým nápadom a inováciám. Snažíme sa neustále vyvíjať a prispôsobovať sa meniacim sa požiadavkám a potrebám našich študentov a praxe, o čom svedčí aj zmena paradigmy vo vyučovaní práva, ktorú sme na našej fakulte v ostatnom období realizovali.

V tomto kontexte je dôležité, aby sme spolupracovali a podporovali sa navzájom. Vaše odborné vedomosti, skúsenosti a názory sú pre nás veľmi cenné a radi ich budeme využívať pri rozvíjaní nášho právneho vzdelávania a praxe. Preto by som vás chcel vyzvať, aby ste sa aktívne zapojili do nášho Alumni klubu a podieľali sa na našom spoločnom úsilí inovovať vzdelávanie v oblasti práva, zlepšovať právny systém a budovať právny štát na Slovensku. 

 

   prof. JUDr. Eduard Burda, PhD.

dekan

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave