Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slovo prezidenta Alumni klubu

 

 

Vážené absolventky, vážení absolventi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,

Vitajte na stránke Alumni klubu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa stretávajú absolventi, pedagógovia a študenti fakulty, aby spoločne tvorili dynamickú a inovatívnu komunitu. Ako absolventi tejto fakulty máme spoločné korene v právnickom vzdelávaní, ktoré nám poskytla naša Alma mater. Aj vďaka tomu sme dnes úspešní v rôznych oblastiach a využívame svoje právnické znalosti v každodennej praxi.

Naša fakulta má dlhú tradíciu v oblasti právneho vzdelávania a je hrdá na svoje vynikajúce výsledky v oblasti vedy, výskumu, vzdelávania a podpory rozvoja občianskej spoločnosti. Alumni klub už 6 rokov nadväzuje na túto tradíciu a poskytuje platformu na zdieľanie skúseností, vedomostí a nápadov medzi našimi absolventmi a súčasnými študentmi. Je pre nás dôležité udržiavať prepojenie s fakultou, ktorá nás vychovávala a pripravovala na profesionálnu dráhu.

Naším cieľom je podporovať a rozvíjať spoluprácu medzi našimi členmi, aby sme vytvorili silnú sieť právnikov, absolventov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a podporili rozvoj právneho prostredia na Slovensku a v zahraničí. Sme presvedčení, že vďaka spolupráci a zdieľaniu informácií a skúseností môžeme spolu dosiahnuť viac ako pri našich individuálnych snahách. Chceme vytvárať príležitosti na vzájomnú spoluprácu a zdieľanie skúseností. Osobitne nám záleží na prepojení so súčasnými študentmi fakulty, ktorí sú našimi budúcimi kolegami a potenciálnymi členmi nášho klubu.

Na tejto stránke nájdete informácie o našich aktivitách, podujatiach a programoch, ktoré sme pre našich členov pripravili. Zistíte, ako sa môžete stať súčasťou našej komunity a ako sa môžete zapojiť do našich aktivít. Budeme radi, ak sa k nám pridáte a pomôžete nám budovať silnú a aktívnu komunitu právnikov.

Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku a tešíme sa na spoluprácu.

 

JUDr. Oszkár Világi

prezident

Alumni klub

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave