Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikácie

Právne tradície strednej a východnej Európy (zborník z konferencie V. česko-slovenské právnohistorické stretnutie doktorandov a postdoktorandov konanej dňa 30. 6. 2017 v Bratislave)

Právo v priestore a čase (zborník venovaný jubileu prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. pri príležitosti jeho 65. narodenín).

Vojna a vojenstvo v práve (zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 5. 11. 2015 v Bratislave).

Premeny ústavného práva. Kontinuita a diskontinuita (zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 25. 9. 2014 v Bratislave).