Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikácie

Právne tradície strednej a východnej Európy (zborník z konferencie V. česko-slovenské právnohistorické stretnutie doktorandov a postdoktorandov konanej dňa 30. 6. 2017 v Bratislave)

Právo v priestore a čase (zborník venovaný jubileu prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. pri príležitosti jeho 65. narodenín).

Vojna a vojenstvo v práve (zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 5. 11. 2015 v Bratislave).

Premeny ústavného práva. Kontinuita a diskontinuita (zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 25. 9. 2014 v Bratislave).

LYSÝ, M. Slovenské právne dejiny I., 2. vydanie, 2023, 192 s.

LYSÝ, M. a kol. Slovenské právne dejiny II., 1. vydanie, 2021, 195 s.

GREGOR, M. - LYSÝ, M. - MARTINCOVÁ, L. (eds.). Dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave I. Vývoj od 1921 do súčasnosti, 2023.

GREGOR, M. - LYSÝ, M. - MARTINCOVÁ, L. (eds.). Dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave II. Katedry a ústavy. Rozhovory, 2023.

GREGOR, M. - LYSÝ, M. - MARTINCOVÁ, L. (eds.). Dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave III. Profesori, 2023.

KLINCOVÁ, Z. - HAMŘÍK, M. - METEŇKANYČ, O. - MLKVÝ, M. - KRIŽAN, M. a kol. Zásady vecných práv, 2023.