Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Historia et theoria iuris

Pozrite si aj náš časopis Historia et theoria iuris (HTI). Je to elektronický recenzovaný vedecký časopis pre oblasť spoločenských vied s osobitným dôrazom na dejiny a teóriu štátu a práva ako základu právnej vedy. Časopis je vydávaný na Právnickej fakulte Univerzity Komenského od roku 2009, vychádza dvakrát ročne v elektronickej podobe. HTI je určený všetkým pracovníkom z oblasti teórie i praxe. Uverejňuje pôvodné články z rozličných odvetví týkajúcich sa štátu a práva, recenzie a správy z vedeckých podujatí.