Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Prezentácie a materiály k predmetom

    Rímske právo (program Ekonómia a právo)

 

   Úvod, Interpretácia práva a osobné právo, Rímsky proces, Teória právnych úkonov, Vecné práva 

 
     Introduction to American Law

 

  US v Virginia Decision, Virginia v Black, BMW v. Gore, Kelo Decision

 
 
    Rímske právo II. (skupiny doc. Mlkvého)

 

   Materiály (11.03.2020)

   Materiály (18.03.2020)

   Materiály (25.03.2020)

   Materiály (Dedenie)

 

    Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí

 

   Horáková a spol. - obžaloba

   Horáková a spol. - rozsudok

   Slánsky a spol. - obžaloba

   Slánsky a spol. - rozsudok

   Slánsky, Clementis - z procesu

   Buržoázni nacionalisti (Husák a spol.) - obžaloba

   Buržoázni nacionalisti (Husák a spol.) - rozsudok

   Žingor a spol. - obžaloba a rozsudok

   Vojtaššák, Gojdič, Buzalka - obžaloba a rozsudok

   Bratislavská päťka (Čarnogurský a spol.)

 

    Dejiny verejného práva

 

  Denní študenti -  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

  Externí študenti - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

  Študijný materiál Byzancia 

  Dokumenty k Byzancii (vyžaduje sa na priebežné hodnotenie)

  Dodatočné dokumenty k Byzancii 

  

      Právne dejiny Slovenska - propedeutika

 

 

      Právne dejiny Slovenska (Právo a ekonómia)

 

    1. Pojem, predmet, systém, periodizácia a účel právnych dejín

    2. Historické pramene práva na Slovensku

    3. Vznik štátu na území Slovenska

    4. Uhorské kráľovstvo a jeho ústavné a správne usporiadanie

    5. Vznik moderného štátu v 19. storočí

 

 
       
    

Témy záverečných prác

 

 

 

 

Doktorandské štúdium - Teória a dejiny štátu a práva

Sylabus

 

Otázky

Otázky na dizertačnú skúšku