Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Sylaby

  Povinné predmety:
   
  Povinne voliteľné predmety:
   
  Voliteľné predmety:  Prezentácie a materiály k predmetom

      Rímske právo (program Ekonómia a právo)

   

     Úvod, Interpretácia práva a osobné právo, Rímsky proces, Teória právnych úkonov, Vecné práva 

   
       Introduction to American Law

   

    US v Virginia Decision, Virginia v Black, BMW v. Gore, Kelo Decision

   
   
      Rímske právo II. (skupiny doc. Mlkvého)

   

     Materiály (11.03.2020)

     Materiály (18.03.2020)

     Materiály (25.03.2020)

     Materiály (Dedenie)

   

      Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí

   

     Horáková a spol. - obžaloba

     Horáková a spol. - rozsudok

     Slánsky a spol. - obžaloba

     Slánsky a spol. - rozsudok

     Slánsky, Clementis - z procesu

     Buržoázni nacionalisti (Husák a spol.) - obžaloba

     Buržoázni nacionalisti (Husák a spol.) - rozsudok

     Žingor a spol. - obžaloba a rozsudok

     Vojtaššák, Gojdič, Buzalka - obžaloba a rozsudok

     Bratislavská päťka (Čarnogurský a spol.)

   

      Dejiny verejného práva

   

    Denní študenti -  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

    Externí študenti - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

    Študijný materiál Byzancia 

    Dokumenty k Byzancii (vyžaduje sa na priebežné hodnotenie)

    Dodatočné dokumenty k Byzancii 

    

        Právne dejiny Slovenska - propedeutika

   

   

        Právne dejiny Slovenska (Právo a ekonómia)

   

      1. Pojem, predmet, systém, periodizácia a účel právnych dejín

      2. Historické pramene práva na Slovensku

      3. Vznik štátu na území Slovenska

      4. Uhorské kráľovstvo a jeho ústavné a správne usporiadanie

      5. Vznik moderného štátu v 19. storočí

   

   
        Svetové právne systémy (Právo a Ekonómia a právo)

   

      Prednášky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

      Pramene k islamskému právu: 1, 2, 3, 4

      Dokumenty: 2. seminár, 3. seminár, 4. seminár, 5. seminár, 6. seminár

   

      

  Doktorandské štúdium - Teória a dejiny štátu a práva

  Sylabus

   

  Otázky

  Otázky na prijímaciu skúšku

  Otázky na dizertačnú skúšku