Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Sylaby

  Povinné predmety:
  • Právne dejiny Slovenska I. - výučba v akademickom roku 2019/2020 neprebieha
  • Právne dejiny Slovenska II. - výučba v akademickom roku 2019/2020 neprebieha
   
  Povinne voliteľné predmety:
  • Dejiny verejného práva - výučba v akademickom roku 2018/2019 neprebieha
  • Dejiny súkromného práva - výučba v akademickom roku 2018/2019 neprebieha
   
  Voliteľné predmety:  Prezentácie a materiály k predmetom

       Introduction to American Law

   

    US v Virginia Decision, Virginia v Black, BMW v. Gore, Kelo Decision

   
   
      Rímske právo II. (skupiny Dr. Mlkvého)

   

     Plán seminárov

     Materiály (4. týždeň)

     Materiály (6. týždeň)

     Materiály (Dedenie)

   

      Trestné právo ako nástroj perzekúcií na Slovensku v 20. storočí

   

     Horáková a spol. - obžaloba

     Horáková a spol. - rozsudok

     Slánsky a spol. - obžaloba

     Slánsky a spol. - rozsudok

     Slánsky, Clementis - z procesu

     Buržoázni nacionalisti (Husák a spol.) - obžaloba

     Buržoázni nacionalisti (Husák a spol.) - rozsudok

     Žingor a spol. - obžaloba a rozsudok

     Vojtaššák, Gojdič, Buzalka - obžaloba a rozsudok

     Bratislavská päťka (Čarnogurský a spol.)

   

      Dejiny verejného práva

   

    Denní študenti -  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

    Externí študenti - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

    Študijný materiál Byzancia 

    Dokumenty k Byzancii (vyžaduje sa na priebežné hodnotenie)

    Dodatočné dokumenty k Byzancii 

   

       Dejiny súkromného práva

   

     Denní študenti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

     Externí študenti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

   

       Právne dejiny Slovenska (Ekonómia a právo)

   

     Prednášky: 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

     Doplnkové materiály na semináre a ústnu skúšku z PDS (Ekonómia a Právo):

     Uhorské obchodné právo, Rodinné právo, Občiansky zákonník, Občiansky súdny poriadok

   
        Svetové právne systémy (Právo a Ekonómia a právo)

   

      Prednášky: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

      Pramene k islamskému právu: 1, 2, 3, 4

      Dokumenty: 2. seminár, 3. seminár, 4. seminár, 5. seminár, 6. seminár

   

      

  Doktorandské štúdium - Teória a dejiny štátu a práva

  Sylabus

   

  Otázky

  Otázky na prijímaciu skúšku

  Otázky na dizertačnú skúšku